Terug vast bureau - personeel

Thu 07/04/2022 - 08:30 Digitaal - via MS Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst