Terug vast bureau - personeel

Thu 14/07/2022 - 08:30 Collegezaal

Mededeling algemeen directeur

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement Welzijn en Samenleving

Dienstenbedrijf Sociale Economie

Publicaties

Besluitenlijst