Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_VB_00681 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring

vast bureau
do 16/06/2022 - 08:31 Collegezaal
Datum beslissing: do 16/06/2022 - 10:13
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Filip Watteeuw, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00681 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring 2022_VB_00681 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, 1e lid.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 482, 2e lid.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Audio is een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: Audio). 

OCMW Gent was in 2010 mede oprichtend lid van Audio.

Artikel 482, 2e lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat beslissingen aangaande de toelating van deelgenoten in welzijnsverenigingen enkel kunnen worden genomen indien alle deelgenoten hier voorafgaand mee instemmen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gemeente Sint-Gillis-Waas en de stad Dendermonde hebben gevraagd om toe te treden tot de vereniging Audio. Dit blijkt uit de notulen van de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas van 28 oktober 2021 en de notulen van de gemeenteraad van Dendermonde van 8 juni 2021.

In het kader van de groeistrategie die goedgekeurd werd door de algemene vergadering van Audio van 25 juni 2021 heeft Audio gevraagd om de toetreding van de stad Dendermonde en gemeente Sint-Gillis-Waas formeel goed te keuren.

Activiteit

ACP1511 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed, de toetreding van de stad Dendermonde en de gemeente Sint-Gillis-Waas tot de welzijnsvereniging Audio.


Bijlagen

  • Uittreksel toetreding nieuwe leden.pdf
  • Uittreksel uit het verslag raad van bestuur.pdf