Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 16/06/2022 - 08:31 Collegezaal

 • 3.

  2022_VB_00656 - HR - Dienst Personeelsbeheer - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - FDB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00657 - OZ WZC De Liberteyt - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - CB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00658 - Verschillende diensten - Erkenning als arbeidsongeval - AVO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00659 - WZC De Liberteyt - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - VMA - MB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00660 - WZC De Vijvers - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Heraanstelling als 4/5de contractueel gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36123 - BEB - KD - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00661 - WZC De Vijvers - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - heraanstelling als voltijds statutair gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35731 - BEB - TD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00662 - WZC De Liberteyt - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AGE - NVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00663 - WZC De Vijvers - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BEB - NDG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00664 - WZC Zonnebloem - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - GMA - KDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00665 - LDC De Mantel - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - DSO - AL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00666 - WZC Zonnebloem - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - GMA - NG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00667 - WZC Zonnebloem - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - GMA - MV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00668 - WZC Het Heiveld - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - NIP - HDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VB_00669 - Werk & Activering - Trajectwerking Activering - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LVR - MMT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VB_00670 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - IC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VB_00671 - Dienst Thuislozenzorg - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - STP - CF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_VB_00672 - dienst Sociale woonbegeleiding - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BD - MW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_VB_00673 - Dienst Centrale Administratie - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BD - GG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_VB_00674 - WB Sint-Amandsberg - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BF - MV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_VB_00675 - WB Brugse Poort - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EDG - IDG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_VB_00676 - WB Nieuw Gent - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EDG - JM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_VB_00677 - Departement FM - Verkorte selectieprocedure voor de functie van polyvalent technisch medewerker - elektrotechnicus (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_VB_00654 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor de aankoop van foto- en filmapparatuur - SLS/2022/001 - ID5260 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00655 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van duurzaam drukwerk inclusief afwerking voor de Groep Gent - SLS/2021/074-ID5190 - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_VB_00678 - Invordering via dwangbevelen juni 2022 - Machtiging

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_VB_00679 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 9 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_VB_00680 - Welzijnsvereniging Audio - jaarrekening van 2021 - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan de raad van maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening van 2021 met toelichting van Audio, een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 • 28.

  2022_VB_00681 - Welzijnsvereniging Audio: toetreding van nieuwe leden - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de toetreding van de stad Dendermonde en de gemeente Sint-Gillis-Waas tot de welzijnsvereniging Audio goed te keuren.