Terug
Gepubliceerd op 20/01/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

 • 1.

  2022_VB_00035 - Sluiten van een bruikleenovereenkomst voor een autostandplaats met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gentbrugge, Meersemdries 4 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00036 - WZC Zonnebloem - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van leefgroepbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5de) contractueel leefgroepbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 30281 - GMA - VB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00037 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent zorg (m/v/x) en de functie van gegradueerd verpleegkundige (bachelor) (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (1/2) contractueel gegradueerd verpleegkundige (bachelor) (m/v/x) - Personeelsaanvraag 32525 - AGE - AV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00038 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35369 - NIP - JB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00039 - WZC Zonnebloem - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00040 - WZC Zuiderlicht - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van onderhoudsmedewerker (m/v/x) en de functie van onderhoudsmedewerker Ouderenzorg (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel onderhoudsmedewerker Ouderenzorg (m/v/x) (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35448 - VMA - SAI - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00041 - WZC Het Heiveld - Aanstelling van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 35444 - NIP - ER - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00042 - WZC Het heiveld - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst ter vervanging van een personeelslid in project 600 - Wederzijdse toestemming - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00043 - WZC Het Heiveld - Vrijwillig ontslag van een statutaire medewerker - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00044 - WZC Zonnebloem - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van zorgkundige (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35629 - GMA - SF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00045 - LDC Ten Hove - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - DSO - LOG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00046 - WZC Zonnebloem - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van zorgkundige (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35628 - GMA - EVH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00047 - WZC Zonnebloem - Opleiding via overeenkomst alternerende opleiding - GM - LB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00048 - WZC Het Heiveld - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - NIP - BDM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00049 - Dienst Bestuursondersteuning - Team post en ceremonie - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - AG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VB_00050 - Dept Human Resources - Dienst Personeelsbeheer - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - KVB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VB_00051 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VB_00052 - WZC Zonnebloem - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - HH - Weigering

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_VB_00053 - Trajectwerking Activering - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - TS - Weigering

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_VB_00054 - Trajectwerking Activering - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - DGOM - Weigering

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_VB_00055 - Mobiele Ploeg SD - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 27262 - STP - EV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_VB_00056 - Dienst Thuislozenzorg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 30241 - STP - LVH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_VB_00057 - WB Gentbrugge/Ledeberg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 25434 - EDG - NH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_VB_00058 - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 27382 - BRF - GVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_VB_00059 - Welzijnsbureau Gent Noord - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LYM - LC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_VB_00060 - Lokaal Sociaal Beleid - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - STP - TVK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_VB_00061 - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg - Ambtshalve herplaatsing en overdracht van een medewerker van het OCMW Gent naar de Stad Gent - LYM - EH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_VB_00062 - Mobiele Ploeg SD - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 33247 - STP - MM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_VB_00063 - Werk & Activering - Projectwerking & Ondersteuning Activering - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LVR - DDR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_VB_00064 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - NB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_VB_00065 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - KP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_VB_00066 - FM Welzijn - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EVE - LVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_VB_00067 - FM Welzijn - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EVE - MDR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_VB_00068 - Aansturing en Inhoudelijke ondersteuning - Lokale Dienstencentra - Verkorte selectieprocedure voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_VB_00069 - Gezondheid en Zorg - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van gegradueerd verpleegkundige/bachelor verpleegkundige (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_VB_00070 - Gezondheid en Zorg - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_VB_00071 - Gezondheid en Zorg - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van zorgkundige (m/v/x) via permanente vacantverklaring - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_VB_00072 - Dienst Interne Audit - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (interne auditor) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_VB_00073 - Dienst HR Coördinatie en Sodigent - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van coördinator-expert - leidinggevend (teamcoach HR technologie, data en rapportering) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2021_VB_00714 - Eindevaluatie van de projecten binnen projectoproep 2018/2019 - Projecten in strijd tegen armoede en kinderarmoede: proactieve rechtenbenadering - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_VB_00074 - Medewerking aan het onderzoeksproject ASA betreffende de automatisering van de toegang tot sociale dienstverlening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_VB_00075 - Verschuiving uitgaande subsidiemiddelen werkingsjaar 2022 tussen twee externe werkvloeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_VB_00076 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 13 januari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd