Terug vast bureau

Thu 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

Hafsa El -Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Dienst Werk en Activering (WS)

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Besluitenlijst