Terug
Gepubliceerd op 01/07/2022

2022_VB_00682 - Geselecteerde initiatieven duurzaamheidsrapport 2022 - Prosperity - Kennisneming

vast bureau
do 30/06/2022 - 08:31 Collegezaal
Datum beslissing: do 30/06/2022 - 10:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Evita Willaert, schepen

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00682 - Geselecteerde initiatieven duurzaamheidsrapport 2022 - Prosperity - Kennisneming 2022_VB_00682 - Geselecteerde initiatieven duurzaamheidsrapport 2022 - Prosperity - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent is in Vlaanderen een belangrijke ambassadeur voor de Sustainable Development Goals (SDGs). De Stad wil hier gedurende deze legislatuur (2020-2025) verder op inzetten en publiceert daarom een jaarlijks duurzaamheidsrapport.

De finaliteit hiervan is 4-ledig:

  1. In eerste instantie wilt het rapport sprekende duurzame initiatieven van Gentse bodem in de kijker zetten en dus inspireren.
  2. Door het betrekken van stakeholders en overlegfora bij de selectie van duurzame initiatieven willen we een hefboom creëren om de samenwerking in de stad te verhogen op vlak van duurzaamheid.
  3. De SDGs zijn het leidend kader van het rapport. We lichten jaarlijks een aantal SDGs uit. Zo houden we de SDGs actueel en blijven we onze voortrekkersrol opnemen.
  4. Het rapport wordt daarnaast ook ingediend als een ‘Voluntary Local Review’ bij de VN. We dragen hierdoor bij aan de ambities van steden wereldwijd om een belangrijke rol te spelen in het uitdragen van de SDGs.  

Het eerste Gentse duurzaamheidsrapport 2020 op basis van de SDGs was een opstartrapport, een staat van de stad anno 2020 voor alle 17 SDGs en subdoelstellingen (beslissing vast bureau van 25 juni 2020). 

In 2021 lag de focus op de eerste 5 SDGs, onder de noemer People, waarbij tien initiatieven van Gentse bodem in de kijker werden geplaatst (beslissing vast bureau van 3 juni 2021). 

In 2022 worden de 5 SDGs onder het thema Prosperity belichtbetaalbare en duurzame energie; economische groei en waardig werk; innovatie, industrie en infrastructuur; ongelijkheid verminderen; duurzame steden en gemeenschappen. In samenspraak met de departementen en diensten worden verschillende stakeholders en overlegfora in de stad betrokken bij het selecteren van 10 duurzame en inspirerende initiatieven. 

In 2023 ligt de focus op Planet. SDG 16 en 17 worden in elk rapport meegenomen als rode draad.

De cyclus wordt beëindigd met een slotrapport in 2024/25 in functie van rapportering: de focus van het opstartrapport wordt hernomen om te bekijken welke evoluties er zichtbaar zijn op het vlak van duurzaamheid.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De 10 geselecteerde initiatieven voor het thema Prosperity liggen in dit besluit voor ter kennisneming. Het rapport wordt gepubliceerd in de derde week van september, de week van de duurzame gemeente (organisatie door de VVSG). 

Activiteit

AC34514 Coördineren strategische planningscyclus

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de 10 geselecteerde initiatieven voor het duurzaamheidsrapport van 2022, zoals vermeld in bijlage.


Bijlagen

  • Definitieve initiatievenlijst duurzaamheidsrapport 2022