Terug
Gepubliceerd op 01/07/2022

2022_VB_00707 - Arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied RPR Stad en OCMW Gent - toevoeging van nieuw halftijds uurrooster glijtijd in een tewerkstellingsperiode over twee weken - Goedkeuring

vast bureau
do 30/06/2022 - 08:31 Collegezaal
Datum beslissing: do 30/06/2022 - 10:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Evita Willaert, schepen

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00707 - Arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied RPR Stad en OCMW Gent - toevoeging van nieuw halftijds uurrooster glijtijd in een tewerkstellingsperiode over twee weken - Goedkeuring 2022_VB_00707 - Arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied RPR Stad en OCMW Gent - toevoeging van nieuw halftijds uurrooster glijtijd in een tewerkstellingsperiode over twee weken - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Arbeidsreglement Stad en OCMW-personeel, artikel 5, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
  • Besluit raad voor maatschappelijk welzijn van 14 januari 2016 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied RPR OCMW-personeel en latere wijzigingen;
  • Besluit van het vast bureau van 30 januari 2017 houdende goedkeuring van nieuwe bijlagen glijdende en vaste uurroosters arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied RPR OCMW-personeel en latere wijzigingen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Alle mogelijke uurroosters in de glijdende uurregeling zijn opgenomen in een gemeenschappelijke bijlage bij het arbeidsreglement Stad en OCMW Gent. De bijlage werd goedgekeurd door het college op 28 januari 2016 en door het vast bureau op 30 januari 2017. 

Als geen van de bestaande deeltijdse uurroosters mogelijk is, voorziet het arbeidsreglement dat de dienstchef, na overleg met de medewerker (m/v/x), om gemotiveerde redenen en rekening houdend met het belang van de dienst, een andere arbeidstijdsregeling kan voorstellen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op 14 juni 2022 hebben de representatieve vakorganisaties op een Hoog Overlegcomité (HOC) een positief advies gegeven over een nieuwe glijdend halftijds uurrooster gespreid over 2 weken.

Voor de efficiënte en goede werking van de diensten en conform de tekst van het gemeenschappelijk arbeidsreglement wordt dit nieuwe glijdend uurrooster ter goedkeuring voorgelegd, om nadien te worden toegevoegd op pagina 43 van de gemeenschappelijke bijlage 1 bij het arbeidsreglement Stad en OCMW Gent.

Adviezen

Hoog Overlegcomité Gunstig advies

Activiteit

ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt de toevoeging van een halftijds uurrooster gespreid over 2 weken aan bijlage 1 'Uurroosters glijdende uurregeling' van het gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent goed.