Terug
Gepubliceerd op 01/07/2022

2022_VB_00706 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn & Samenleving - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Wijziging

vast bureau
do 30/06/2022 - 08:31 Collegezaal
Datum beslissing: do 30/06/2022 - 10:14
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Evita Willaert, schepen

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00706 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn & Samenleving - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Wijziging 2022_VB_00706 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn & Samenleving - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Arbeidsreglement Stad - OCMW, artikel 5 § 3, artikel 6, artikel 8 § 4, artikel 16 § 4.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
 • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
 • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
 • Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2016 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied van RPR-stadspersoneel.
 • Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  De gemeente- en OCMW-raad hebben in januari 2016 een gemeenschappelijk arbeidsreglement goedgekeurd dat geldt voor het stads- en OCMW-personeel dat onder het toepassingsgebied valt van de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent. Alle mogelijke uurroosters zijn opgenomen in een gemeenschappelijke bijlage van het arbeidsreglement of, indien dienstspecifiek in een dienstspecifieke bijlage van het departement, waarin de arbeidstijdregeling voorzien is.


  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Op 14 juni 2022 verleenden de vakorganisaties een unaniem positief advies bij de wijziging van de dienstpecifieke bijlage voor Departement Welzijn en Samenleving. Hierin wordt het dienstspecifiek uurrooster voor de technische medewerkers van afdeling Asiel en vluchtelingen geschrapt op pagina 11 van de dienstspecifieke bijlage.

  De medewerkers vallen terug op de glijdende uurregeling zoals omschreven in het Arbeidsreglement van Stad Gent - OCMW Gent en bijlage 1 glijtijd uurroosters.

  Adviezen

  Hoog Overlegcomité Gunstig advies

  Activiteit

  ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

  Besluit

  Het vast bureau beslist:

  Artikel 1

  Wijzigt de dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn en Samenleving - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen bij het gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad en OCMW Gent als volgt: schrappen van het dienstspecifieke uurrooster van de technisch medewerker in afdeling asiel en vluchtelingen op pag. 11.


  Bijlagen

  • 20220614_DO_Aanpassing Arbeidsreglement Dienstspecifieke bijlage Dept Welzijn en Samenleving Team A en V.pdf