Terug
Gepubliceerd op 01/07/2022

2022_VB_00705 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Dienst Aankoop en Logistiek met betrekking tot Afdeling Services - Wijziging

vast bureau
do 30/06/2022 - 08:31 Collegezaal
Datum beslissing: do 30/06/2022 - 10:13
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Evita Willaert, schepen

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00705 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Dienst Aankoop en Logistiek met betrekking tot Afdeling Services - Wijziging 2022_VB_00705 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Dienst Aankoop en Logistiek met betrekking tot Afdeling Services - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Arbeidsreglement Stad - OCMW, artikel 5 § 3, artikel 6, artikel 8 § 4, artikel 16 § 4.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
  • KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
  • Gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2016 houdende goedkeuring van het arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied van RPR personeel.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeente- en OCMW-raad hebben een gemeenschappelijk arbeidsreglement goedgekeurd dat geldt voor het stads- en OCMW-personeel dat onder het toepassingsgebied valt van de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent. Alle mogelijke uurroosters zijn opgenomen in een gemeenschappelijke bijlage van het arbeidsreglement of, indien dienstspecifiek in een dienstspecifieke bijlage van het departement, waarin de arbeidstijdregeling voorzien is.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

We wensen onderstaande aanpassingen in de dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management met betrekking tot de Dienst Aankoop en Logistiek voor de afdeling Services te laten goedkeuren:

- wijziging "specifieke roosters" voor de afdeling Services waarbinnen de onderhouds -en servicemedewerkers (m/v/x) overgaan van een vaste uurregeling naar een specifiek glijdende uurregeling (pagina 4 t.e.m. pagina 6) Deze roosters gaan van kracht met ingang van 1 januari 2023.

- aanvullende afspraak "permanentie" voor de afdeling Services (pagina 10)

- toevoegen afspraken "dragen van werkkledij" (pagina 11) 

- aanvulling telefonische bereikbaarheid afdeling Services (pagina 11)

- conformeren afspraken "jaarlijkse vakantie" aan de huidige verlofregeling en toevoeging glijtijd (pagina 12 t.e.m. pagina 13) 

- optrekken van mogelijkheid maandelijkse overdracht compensatieverlof van 38u naar 91u 12 min (pagina 14)

- integreren van de werkplekken afdeling Services in de dienstspecifieke bijlage (pagina 21 t.e.m. pagina 25)

- toevoegen van de voor de afdeling Services geldende specifieke voltijdse en deeltijdse uurroosters van toepassing vanaf 1 januari 2023

- actualisering van de eerste hulpverleners (pagina 14) 

Op 14 juni verleenden de vakorganisaties een unaniem positief advies bij bovenstaande toevoegingen en aanpassingen.

Adviezen

Hoog Overlegcomité Gunstig advies

Activiteit

ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Wijzigt de dienstspecifieke bijlage bij het arbeidsreglement van het Departement Facility Management voor de dienst Aankoop en Logistiek - afdeling Services als volgt:

- wijziging  "specifieke roosters" voor de afdeling Services waarbinnen de onderhouds -en servicemedewerkers (m/v/x) overgaan van een vaste uurregeling naar een specifiek glijdende uurregeling  (pagina 4 t.e.m. pagina 6) Deze roosters gaan van kracht met ingang van 1 januari 2023.

- aanvullende afspraak "permanentie" voor de afdeling Services (pagina 10)

- toevoegen afspraken "dragen van werkkledij" (pagina 11) 

- aanvulling telefonische bereikbaarheid afdeling Services (pagina 11)

- conformeren afspraken "jaarlijkse vakantie" aan de huidige verlofregeling en toevoeging glijtijd (pagina 12 t.e.m. pagina 13) 

- optrekken van mogelijkheid maandelijkse overdracht compensatieverlof van 38u naar 91u 12 min (pagina 14)

- integreren van de werkplekken afdeling Services in de dienstspecifieke bijlage (pagina 21 t.e.m. pagina 25)

- toevoegen van de voor de afdeling Services geldende specifieke voltijdse en deeltijdse uurroosters van toepassing vanaf 1 januari 2023

- actualisering van de eerste hulpverleners (pagina 14) 


Bijlagen

  • 20220630_DO_Dienstspecifieke bijlage Departement Facility Management.pdf