Terug
Gepubliceerd op 01/07/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 30/06/2022 - 08:31 Collegezaal

 • 1.

  2022_VB_00697 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 23 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00682 - Geselecteerde initiatieven duurzaamheidsrapport 2022 - Prosperity - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan het  vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de 10 initiatieven die geselecteerd zijn voor het 'Gentse duurzaamheidsrapport 2022'. Dit is het derde rapport in een reeks van vijf en werd in samenspraak met stakeholders doorheen de stad opgemaakt. Dit rapport focust op de 5 Sustainable Development Goals (SDGs) onder de noemer ‘Prosperity’: betaalbare en duurzame energie; economische groei en waardig werk; innovatie, industrie en infrastructuur; ongelijkheid verminderen; duurzame steden en gemeenschappen. 

 • 3.

  2022_VB_00698 - IT-toelagen : eindafrekening 2021 en forfaitaire toelage 2022 van OCMW Gent aan welzijnsvereniging SVK Gent mbt tussenkomst in de gezamenlijke kosten mbt District09 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00699 - Dienst Lokaal Sociaal Beleid - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 44003 - STP - TM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00700 - Beleidscel POOW - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 44030 - STP - KH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00701 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00702 - WZC De Liberteyt - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - AO - Weigering

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00703 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - NDM - Weigering

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00704 - Overheidsopdracht van werken - Robuuste Woningen - FM/2022/177 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00707 - Arbeidsreglement voor diensten onder toepassingsgebied RPR Stad en OCMW Gent - toevoeging van nieuw halftijds uurrooster glijtijd in een tewerkstellingsperiode over twee weken - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt voorgesteld om een nieuw glijdend uurrooster ( halftijds gespreid over 2 weken) toe te voegen aan de gemeenschappelijke bijlage 1 bij het  arbeidsreglement Stad en OCMW Gent.

 • 13.

  2022_VB_00708 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker (teamcoach bouw) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00709 - Besluit nr 2022_VB_001558 van 12 mei 2022 - Selectieprocedure voor diverse diensten via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker schrijnwerker (m/v/x) bij diverse diensten - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00710 - Vastlegging halfjaarlijks budget uitzendarbeid (periode juli t.e.m. december 2022) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VB_00711 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (elektrotechnicus) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VB_00712 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (technicus HVAC) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VB_00713 - Kader voor medewerkers die omwille van de geldende coronamaatregelen tewerkstellingsproblemen ondervinden - periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het kader voor medewerkers die omwille van de geldende coronamaatregelen tewerkstellingsproblemen ondervinden - periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

  De huidige maatregelen liepen tot 30 juni 2022, de RVA heeft ondertussen aangekondigd dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht vanaf 1 juli 2022 zal aflopen waardoor een aangepaste versie van deze maatregelen noodzakelijk is.

 • 10.

  2022_VB_00705 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management - Dienst Aankoop en Logistiek met betrekking tot Afdeling Services - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om de dienstspecifieke bijlage van het Departement Facility Management met betrekking tot de Dienst Aankoop en Logistiek - afdeling Services te wijzigen.

 • 11.

  2022_VB_00706 - Gemeenschappelijk arbeidsreglement Stad - OCMW - dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn & Samenleving - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om de dienstspecifieke bijlage van het Departement Welzijn & Samenleving - Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen te wijzigen.