Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 16/06/2022 - 08:31 Collegezaal

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM beleidsondersteuning

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Departement HR - Selectie

Cluster Grond

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Dienst Kinderopvang

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen
HRM

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Data en Informatie

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Parkeergebouwen
Fiets
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Straatparkeren
Circuleren 2

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
  • De studie Beluiken in Gent bestaat uit twee delen. In een eerste deel, de Beluikenatlas, is gezocht naar de essentie van de beluiken. Hoe definiëren we een beluik? Wat is hun historiek? Wat zijn de erfgoedkenmerken en -kwaliteiten? Er zijn twee versies van deze atlas gemaakt: een versie ‘Beluikenatlas_Intern stad Gent’ en een versie ‘Beluikenatlas_Publiek’. In de versie ‘intern stad Gent’ werden kadastrale gegevens opgenomen, omdat die relevant zijn in kader van het onderzoek. Deze kadastrale gegevens zijn echter niet voor externe publicatie vatbaar, daarom werd een versie zonder die gegevens opgesteld namelijk de versie ‘Beluikenatlas_Publiek’. In het tweede deel van de opdracht, de Beluikenstudie, worden toekomstscenario’s onderzocht. Er wordt gezocht naar manieren om deze woningen te verduurzamen, zonder daarbij voorbij te gaan aan hun erfgoedwaarde. Verduurzaming gaat niet alleen om het verbeteren van de energieprestatie van de woning, maar denkt ook na over optimale (her)inrichting en uitbreiding. En ook het hart van de beluiken, de collectieve ruimte tussen de woningen, wordt aan een kritische blik onderworpen. Hoe kunnen we deze ruimte aantrekkelijk maken, zonder te raken aan de essentie van het beluik én met verduurzaming in het achterhoofd?

    De studie Beluiken in Gent kijkt zeer breed. Net daardoor is het een zeer interessant naslagwerk voor zowel historici en erfgoeddeskundigen als (toekomstige) bewoners, architecten en woon- en duurzaamheidsexperten. De studie toont aan dat erfgoed en duurzaamheid wel degelijk hand in hand kunnen gaan. We moeten dan wel een degelijke analyse van de erfgoedwaarden maken, en een ruime set aan duurzaamheidsoplossingen aanspreken zodat maatwerk mogelijk blijft.

    De studie erkent de attractiviteit van de beluikwoningen, en biedt ook handvaten voor het structureel verbeteren van deze woningen. De studie reikt ontwerpstrategieën aan, maar wijst ook op mogelijke valkuilen. Niet elke ingreep is even efficiënt, en de woningen zijn vaak zo eenvoudig opgebouwd dat ingrepen oordeelkundig en met het nodige vakmanschap moeten uitgevoerd worden. Een collectieve aanpak is doorgaans te verkiezen boven een individuele aanpak, niet alleen vanuit kosten-baten, maar ook in functie van de erfgoedwaarde en de kwaliteit van de buitenruimte. Verstandige ingrepen, op maat van het erfgoed, zorgen ervoor dat de beluiken een duurzaam, toekomstgericht en essentieel onderdeel van het Gentse patrimonium kunnen blijven.
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering - Archief

Archief Gent

Departement Stadsbouwmeester

Diensten van de Stadsbouwmeester

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Werk en Activering (SO)

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst