Terug
Gepubliceerd op 02/06/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 02/06/2022 - 08:31 Collegezaal

 • 1.

  2022_VB_00613 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst energetisch advies en werfopvolging - haalbaarheidsstudie doorlichting bestaande installatie verwarming en koeling woonzorgcentrum Zuiderlicht - Beslissing tot afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00614 - Overheidsopdracht van Diensten - Diensverleningsknoop Oostakker - FM/2018/138 - Wijziging van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00615 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst PV-panelen - Campus Prins Filip - Beslissing tot afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00616 - Welzijnsbureaus+ - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 43327 - STP - TDB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00617 - OZ WZC Zonnebloem - Tijdelijk vervroegd pensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid - AVA - MVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00618 - Diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van boekhouder (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00619 - Departement FM - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van departementshoofd (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00620 - diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent ondersteunend (openbare verlichting) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00621 - Pilootproject Lekker(s) op school - toekenning financiële tussenkomst warme maaltijden - Basisschool De Toverberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00622 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00623 - Subsidieovereenkomsten in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00624 - Subsidieovereenkomsten met basisscholen De Mozaïek en Onze-Lieve-Vrouwcollege in kader van het project Lekker(s) op School - periode 1 september 2022 - 30 juni 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00625 - Indienen van een verlengingsaanvraag voor project 'Expeditie MIRIAM' in de Europees Sociaal Fonds - oproep 490 outreach en activering (periode 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023) - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00626 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 25 mei 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00627 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming

  Goedgekeurd