Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 14/07/2022 - 08:31 Collegezaal

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
Dienst Communicatie
Dienst Bestuursondersteuning

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Projectbureau Ruimte

IVA Mobiliteitsbedrijf

Fiets
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan 2 plannen voor de inname van de openbare weg tijdens de Gentse Feesten 2022, nl. voor de locaties Donkersteeg en Graslei/Korenlei - evenement Polé Polé (dit laatste plan is niet aan bod gekomen op 07.07), enkel wat de ruimtelijke inname van de openbare weg betreft, wat in geen geval een erkenning inhoudt van de activiteiten die op de podia worden geprogrammeerd.

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties

Vredeshuis

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Staf
Onderwijscentrum Gent

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst