Terug vast bureau

do 05/05/2022 - 08:31 Collegezaal

Mededeling algemeen directeur

Sami Souguir

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW

sogent

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management

Dienst FM Welzijn - team FM

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst Vastgoed

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Sociale Woonbegeleiding

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning
  • Aan het vast bureau wordt gevraagd kennis te nemen van de aangepaste waarderingsregels in Beleids- en BeheersCyclus (BBC) voor wat betreft de (in)boeking van de dubieuze vorderingen en de bijhorende waardeverminderingen. Deze aangepaste waarderingsregels zijn van toepassing vanaf boekjaar 2021.

Team Terugvorderingen en ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Besluitenlijst