Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 07/04/2022 - 08:30 Digitaal - via MS Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden

Publicaties

Besluitenlijst