Terug vast bureau

Thu 28/04/2022 - 08:01 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Beleidsondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst