Terug vast bureau

Thu 07/04/2022 - 08:31 Digitaal - via MS Teams

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Gezondheid en Zorg

Woonzorgcentra - Woonzorgcentrum De Liberteyt
Ouderenzorg

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst