Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 07/07/2022 - 08:31 Collegezaal

Mededeling algemeen directeur

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Wonen

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen
HRM

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Fiets
Straatparkeren
Circuleren 1

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst
Dienst Milieu en Klimaat
Projectbureau Ruimte

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

IVA Historische Huizen Gent
Cultuurdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Projectbureau Ruimte

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Vastgoed

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement HR - T&O

Talent en Ontwikkeling

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties

Vredeshuis

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst