Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_VB_00132 - Projectfiche tijdens ontwerpfase 'Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen' - melding - Goedkeuring

vast bureau
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:16
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_VB_00132 - Projectfiche tijdens ontwerpfase 'Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen' - melding - Goedkeuring 2022_VB_00132 - Projectfiche tijdens ontwerpfase 'Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen' - melding - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 495.799,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1 en § 3, 3°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De subsidie-oproep ‘Investeringen in sociale Infrastructuur 2018’ kadert in de uitvoering van de Beleidsnota’s Binnenlands Bestuur en Armoedebestrijding 2014-2019 van Vlaams minister Homans. Stad Gent diende het project 'Robuuste woningen' in binnen deze oproep en kreeg dit project toegekend. Het project wordt inhoudelijk uitgeschreven en gecoördineerd vanuit OCMW Gent, Staf Beleidsondersteuning.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De projectleider diende een melding in om de nodige extra middelen en verschuiving goed te keuren:

* offertes liggen gemiddeld 50% hoger dan geraamd

* verschuiving van gevolgkosten

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Fm Welzijn 
Budgetplaats  
Categorie*
Subsidiecode  
2022  
2023 124.692 
2024 371.107 
2025  
Later  
Totaal 495.799 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

stadsontwikkelingscomité Gunstig advies
financiën Onthouding

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Keurt goed de melding voor projectfiche tijdens ontwerpfase 'Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen'.


Bijlagen

  • projectfiche