Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams

 • 1.

  2022_VB_00131 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 3 februari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00132 - Projectfiche tijdens ontwerpfase 'Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen' - melding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het vast bureau wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de melding voor projectfiche tijdens ontwerpfase van het project 'Bouwen van elf robuuste woningen voor structureel daklozen' in het kader van OD10002 - Verhogen van het aanbod aan betaalbare woningen met sterke focus op Gentenaars met een laag inkomen, grote gezinnen en de huurmarkt.
 • 3.

  2022_VB_00133 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om het overzicht van functietoewijzingen in kader van de implementatie van het IFIC-verloningsmodel voor de medewerkers van de woonzorgcentra, zoals goedgekeurd op 6 januari 2022, te wijzigen.

 • 4.

  2022_VB_00134 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van zorgbedden en nachtkastjes voor de woonzorgcentra - FM/2021/158 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00135 - WZC Zonnebloem - Aanstelling van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 36322 - GMA-VC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00136 - WZC De Vijvers - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36463 - BEB - ZR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00137 - WZC De Vijvers - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29965 - BEB - HR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00138 - WZC Het Heiveld – Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van zorgkundige (m/v/x) ter vervanging van een personeelslid in project 600 – Aanwerving van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) – Personeelsaanvraag 25010 - NIP - FA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00139 - WZC De Vijvers - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36464 - BEB - HE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00140 - WZC Zonnebloem - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 30521 - GMA - HAB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00141 - WZC Zonnebloem - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 30517 - GMA - IY - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00142 - WZC Zonnebloem - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00143 - WZC Zonnebloem - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00144 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36606 - NIP - PH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00145 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36681 - VMA - AH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VB_00146 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van onderhoudsmedewerker (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36303 - VMA - AP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VB_00147 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36302 - VMA - HR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VB_00148 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36304 - VMA - HS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_VB_00149 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36621 - VMA - SK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_VB_00150 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35141 - NIP - MAMG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_VB_00151 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel servicemedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35121 - NIP - JMT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_VB_00152 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel servicemedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 36961 - NIP - EA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_VB_00153 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Aanstelling van een deeltijds contractueel consulent (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 36362 - EHE - AB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_VB_00154 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33002 - EHE - AQ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_VB_00155 - Dienst Talent en Ontwikkeling - consulent (m/v/x) - Aanstelling in statutair verband - ING - NR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_VB_00156 - Welzijnsbureau Gent Noord - Aanstelling van een deeltijds (4/5e) contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 36605 - LYM- IH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_VB_00157 - Woonzorgcentra - Verkorte selectieprocedure voor de functie van logopedist (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_VB_00158 - Woonzorgcentra - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdverpleegkundige (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_VB_00159 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het herstellen en vernieuwen van vloerbekleding - FEG/2021/020/GDR/5150 - Beslissing tot afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_VB_00160 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (verantwoordelijke presentatie en participatie) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_VB_00161 - Departement Financiën - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach hulpdiensten) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_VB_00162 - Departement HR - Verkorte selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_VB_00163 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker - leidinggevend (leidinggevende elektriciteit) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_VB_00164 - Ontmoeten en Verbinden - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker (gemengd) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_VB_00165 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent ondersteunend (consulent projectondersteuning) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd