Terug vast bureau

do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Tine Heyse

Bevoegdheid OCMW

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement Facility Management

Dienst FM Welzijn - team FM

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst FM Onderwijs

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Publicaties

Besluitenlijst