Terug college van burgemeester en schepenen

do 12/05/2022 - 08:31 Collegezaal

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Jeugddienst

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Projectbureau Ruimte
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Beleidsondersteuning

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Parkeergebouwen
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Fiets

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stadsbouwmeester

Diensten van de Stadsbouwmeester

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst