Terug vast bureau - personeel

do 10/02/2022 - 08:30 Virtueel - Via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Publicaties

Besluitenlijst