Terug
Gepubliceerd op 10/06/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 09/06/2022 - 08:31 Collegezaal

 • 21.

  2022_VB_00648 - Subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_VB_00649 - verlenging samenwerkingsovereenkomst adviesbevoegdheid indicering sociale economie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_VB_00650 - Rapportering van de financieel directeur over het debiteurenbeheer - toestand op 31/12/2021 - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrapportering door de financieel directeur over het debiteurenbeheer, van het OCMW Gent en van de gemeenschappelijke departementen van het OCMW Gent en de Stad Gent, tot en met 31/12/2021.

 • 4.

  2022_VB_00631 - Overdracht huurovereenkomsten m.b.t. de noodwoningen van OCMW Gent naar Stad Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00632 - Energieprestatienota - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  De Gentse gemeenteraad keurde de ondertekening van het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact goed op 25 oktober 2021 (2021_GR_00256). Daarbij nam Stad Gent onder andere het engagement om jaarlijks minstens 2,09% primaire energie te besparen in de eigen gebouwen en tegen 2030 de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% te verminderen (t.o.v. 2015). De standaard eis voor BEN-gebouwen of passiefbouw indien budgettair haalbaar voor nieuwbouwprojecten binnen FM Welzijn heeft de voorbije jaren bijgedragen aan een energiezuiniger OCMW-patrimonium. Toch is er nood aan een herwerking van deze nota zodat zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten voldoende bijdragen aan bovenstaande doelstellingen en aan het traject naar een klimaatneutraal stadspatrimonium.   

  Aan het vast bureau wordt gevraagd om goedkeuring van de Energieprestatienota. De nota bevat eisen op vlak van hernieuwbare energie, energieprestatie en energiezuinige toestellen en verplicht een Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie voor nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties. 

  Na goedkeuring van de Energieprestatienota wordt hij toegepast voor alle nieuw te initiëren bouwprojecten waarvoor Stad Gent of een van haar strategische of operationele partners een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvraagt of stedenbouwkundige handelingen meldt én waarvoor men in initiatiefase weet dat Stad Gent, eens het gebouw (opnieuw) in gebruik wordt genomen, rechtstreeks of onrechtstreeks de energiefactuur zal betalen. 
 • 7.

  2022_VB_00634 - Dienst Personeelsbeheer - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (expert-dossierbeheerder) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00635 - diverse diensten - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent beleidsuitvoerend - matching bedrijven - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00636 - Sluiten van een overeenkomst tot afrekening van verbruikskosten van 1 januari 2013 t.e.m. 30 september 2021, voor de panden gelegen te Vaartstraat 2, 2A, 4, Neuseplein 31, 33 en Ferdinand Lousbergkaai 12. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00637 - Dienst Talent en Organisatie - Vrijwillig ontslag van een statutaire medewerker - ING - SDG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00638 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Verlenging van de proeftijd - EHE - CT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00639 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00640 - WZC Zuiderlicht - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van zorgkundige (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43847 - LBE - IA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00641 - WB Gent Zuid - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 43382 - BF - EV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00642 - Trajectwerking Activering - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - ME - Weigering

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VB_00643 - WZC Zonnebloem - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - IM - Weigering

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VB_00644 - WZC Zuiderlicht - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - YVE - Weigering

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VB_00645 - Trajectwerking Activering - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - AVO - RT - Weigering

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_VB_00646 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_VB_00647 - Welzijnsbureaus+ - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_VB_00651 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 2 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_VB_00652 - Samenwerkingsovereenkomst i.f.v. gebruik Magdadocumentendienst voor de uitgaande post - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_VB_00653 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2021 - Advies

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening van 2021 van SVK Gent (Sociaal Verhuurkantoor Gent), een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.

 • 1.

  2022_VB_00628 - Storm Wachtebeke NV – akte recht van opstal voor vervanging windturbine Wachtebeke - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00629 - Verkoop hoeve Dennenbosdreef, Nazareth - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00630 - Dadingsovereenkomst beëindigen precaire erfpacht en gebruik gebouw en grond te Nazareth, Drapstraat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_VB_00653 - Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent - Jaarrekening 2021 - Advies

  Aanvaard

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd advies uit te brengen over de jaarrekening van 2021 van SVK Gent (Sociaal Verhuurkantoor Gent), een welzijnsvereniging in de zin van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.