Terug vast bureau

Thu 09/06/2022 - 08:31 Collegezaal

Rudy Coddens

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM beleidsondersteuning
  • De Gentse gemeenteraad keurde de ondertekening van het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact goed op 25 oktober 2021 (2021_GR_00256). Daarbij nam Stad Gent onder andere het engagement om jaarlijks minstens 2,09% primaire energie te besparen in de eigen gebouwen en tegen 2030 de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% te verminderen (t.o.v. 2015). De standaard eis voor BEN-gebouwen of passiefbouw indien budgettair haalbaar voor nieuwbouwprojecten binnen FM Welzijn heeft de voorbije jaren bijgedragen aan een energiezuiniger OCMW-patrimonium. Toch is er nood aan een herwerking van deze nota zodat zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten voldoende bijdragen aan bovenstaande doelstellingen en aan het traject naar een klimaatneutraal stadspatrimonium.   

    Aan het vast bureau wordt gevraagd om goedkeuring van de Energieprestatienota. De nota bevat eisen op vlak van hernieuwbare energie, energieprestatie en energiezuinige toestellen en verplicht een Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie voor nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties. 

    Na goedkeuring van de Energieprestatienota wordt hij toegepast voor alle nieuw te initiëren bouwprojecten waarvoor Stad Gent of een van haar strategische of operationele partners een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvraagt of stedenbouwkundige handelingen meldt én waarvoor men in initiatiefase weet dat Stad Gent, eens het gebouw (opnieuw) in gebruik wordt genomen, rechtstreeks of onrechtstreeks de energiefactuur zal betalen. 
Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Tine Heyse

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Sami Souguir

Bevoegdheid OCMW

Patrimoniumbeheer OCMW

sogent

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst