Terug college van burgemeester en schepenen

do 19/05/2022 - 08:31 Collegezaal

Mededeling algemeen directeur

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Dienst Kinderopvang
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Jeugddienst

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - HR partners

HR partners

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Persoon

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team Cultuur en Welzijn

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Fiets
Parkeergebouwen
Circuleren 2
Parkeerterreinen en Private Partners
Straatparkeren

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hoogdringende punten