Terug college van burgemeester en schepenen

do 17/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams

Mededeling algemeen directeur

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Straatparkeren
Fiets

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Projectbureau Ruimte

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid - Directiesecretariaat

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
cel erediensten

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen
Dienst Economie

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Onderwijs
Dienst Vastgoed

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Team Beheer en Ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
Dienst Economie

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst