Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

do 24/02/2022 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Grond

Publicaties

Besluitenlijst