Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

Besluitenlijst  vast bureau

do 27/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

 • 1.

  2022_VB_00077 - Overheidsopdracht van werken - Campus Prins Filip - Dakwerken - bijplaatsen isolatie en nieuwe dakdichting - FM/2021/146 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00078 - Verschillende diensten - Erkenning als arbeidsongeval - AVO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00079 - WZC De Vijvers - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - DV - Weigering

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00080 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - DMM - Weigering

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00081 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - AM - Weigering

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00082 - Welzijnsbureau Gent Noord - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 25439 - LYM - MH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00083 - Welzijnsbureau Gent Noord - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35273 - LYM - EF - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00084 - Sociale woonbegeleiding - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 34241 - BAD - RL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00085 - dienst Sociale woonbegeleiding - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BAD - ES - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00086 - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel maatschappelijk werker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 19778 - BRF - KC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00087 - Werk & Activering - Trajectwerking Activering - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - LVR - JB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VB_00088 - Dienst Aankoop en Logistiek - overdracht - AVDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00089 - WZC Zonnebloem - Verlenging van een waarneming van een hogere functie - GMA - VS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VB_00090 - WZC Zonnebloem - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - GAM - KDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00091 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van zorgkundige (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 33661 - NIP - BKM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VB_00092 - WZC Zonnebloem - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - GMA - TC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VB_00093 - WZC De Vijvers - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - BEB - EDK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VB_00094 - WZC De Vijvers - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_VB_00095 - WZC Zuiderlicht - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_VB_00096 - WZC De Vijvers - Aanstelling van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 35767 - BEB - BDM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_VB_00097 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent zorg (m/v/x) en de functie van ergotherapeut (m/v/x) - Aanwerving van een 4/5den contractueel ergotherapeut (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35881 - NIP - SDC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_VB_00098 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35753 - NIP - FC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_VB_00099 - Aansturing & Inhoudelijke ondersteuning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 29621 - DSO - DVH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_VB_00100 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent zorg (m/v/x) en de functie van gegradueerd verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v/x) - Heraanstelling als 4/5den statutair gegradueerd verpleegkundige/bachelor verpleegkunde (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29821 - AGE - VDM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_VB_00115 - AS Antoniushof - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel servicemedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35656 - EDC - CV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_VB_00101 - Lokale dienstencentra - Verkorte selectieprocedure voor de functie van ergotherapeut (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_VB_00102 - diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van controleur - uitvoerend (technisch verantwoordelijke tijdelijke woningen) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_VB_00103 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (sportinfrastructuurprojecten) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_VB_00104 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (technicus HVAC) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_VB_00105 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (elektrotechnicus) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_VB_00106 - diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend - personeelsbudgettering (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_VB_00107 - diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (jurist) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_VB_00108 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - regisserend (dienstverleningscoördinator) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_VB_00109 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_VB_00110 - Invordering via dwangbevelen januari 2022 - Machtiging

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_VB_00111 - Bijkomende werkwijze bij toekenning van steun aan cliënten bij hoge energie-afrekeningen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_VB_00112 - Notulen van de vergadering van het vast bureau van 20 januari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_VB_00113 - Rapportering met betrekking tot overheidsopdrachten van dagelijks bestuur, 4de kwartaal 2021 - Kennisneming

  Goedgekeurd
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de kwartaalrapportering door het vast bureau voor overheidsopdrachten van dagelijks bestuur over het 4de kwartaal 2021.
 • 38.

  2022_VB_00114 - Overzicht van de gesloten protocollen en overeenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_VB_00115 - AS Antoniushof - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel servicemedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35656 - EDC - CV - Goedkeuring

  Aanvaard