Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 23/06/2022 - 08:31 Collegezaal

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Staf

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Economie

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies
Dienst Data en Informatie

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Circuleren 1

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Sportdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Milieu en Klimaat

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Lokaal sociaal beleid - Directiesecretariaat

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst