Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 27/01/2022 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst