Terug
Gepubliceerd op 12/05/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 12/05/2022 - 08:30 Collegezaal

 • 1.

  2022_CBSP_00235 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 5 mei 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBSP_00236 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (vergunningen) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBSP_00237 - diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (leidinggevende Team Projectleiding) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBSP_00238 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (renovatiecoach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBSP_00239 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBSP_00240 - Diverse diensten – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (beleidsadviseur SPAC) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBSP_00241 - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van hoofddeskundig medewerker (teamverantwoordelijke bewaking) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBSP_00242 - Bibliotheek De Krook – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (collectie-netwerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBSP_00243 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van coördinator-expert - leidinggevend (afdelingshoofd Innames Publieke Ruimte) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBSP_00244 - Dienst Outreachend Werken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van adjunct administratief medewerker (schoolspotter) (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct administratief medewerker (schoolspotter) (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 43245 - STP - SD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBSP_00245 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 42661 - SAY - AWO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBSP_00246 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 42723 - SAY - PDE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBSP_00247 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 42644 - SAY - JTA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBSP_00248 - Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs) (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs) (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43294 - STP - MM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBSP_00249 - Dienst Preventie voor Veiligheid - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Verbreking - BCO - TCR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBSP_00250 - Dienst Outreachend Werken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 39544 - STP - SK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBSP_00251 - FM Onderwijs - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van controleur (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel controleur (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35538 - EVE - CG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_CBSP_00252 - FM Onderwijs - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van controleur (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel controleur (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35538 - EVE - VC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBSP_00253 - Werk & Activering - Dienst Werk - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 34363 - LVR - KD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBSP_00254 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 37527 - AVW - NB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBSP_00255 - Dienst Vastgoed - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5) contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43323 - EVE - JDC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBSP_00256 - Archief Gent - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBSP_00257 - Dienst Personeelsbeheer - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 33621 - ING - ND - Goedkeuring

  Goedgekeurd