Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01039 - Definitieve vaststelling van de naam 'Doorgang der Hallegasten' voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg - Vaststelling

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:34
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01039 - Definitieve vaststelling van de naam 'Doorgang der Hallegasten' voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg - Vaststelling 2022_CBS_01039 - Definitieve vaststelling van de naam 'Doorgang der Hallegasten' voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad stelde op 22/11/2021 de naam 'Doorgang der Hallegasten' principieel vast voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek georganiseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 30/11/2021 tot 10/01/2022 werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling van de naam.

Adviezen

Cultuurraad Gunstig advies

De Cultuurraad werd op 23/11/2021 op de hoogte gebracht van de organisatie van het openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn positief advies uit.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Stelt de naam 'Doorgang der Hallegasten' definitief vast voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd situatieplan en plan nieuwe toestand.


Bijlagen

  • PL670 plan bestaande toestand
  • PL670 plan nieuwe toestand
  • PL670 situatieplan