Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01065 - Nieuw te plaatsen openbare verlichting langs de nieuwe fietsweg in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg (OV22-N7) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01065 - Nieuw te plaatsen openbare verlichting langs de nieuwe fietsweg in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg (OV22-N7) - Goedkeuring 2022_CBS_01065 - Nieuw te plaatsen openbare verlichting langs de nieuwe fietsweg in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg (OV22-N7) - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit) van 19 november 2010;
  • Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2004, betreffende de verkoop van het openbare verlichtingsnet aan IMEWO, met uitzondering van armaturen, lampen, palen en steunen die eigendom blijven van de stad;
  • Het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2009 inzake de goedkeuring van het Lichtplan Gent II.

Voorgestelde uitgaven

€ 10.335,47

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Voor de veiligheid van de fietsers zal er ter hoogte van de nieuwe fietsweg in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg openbare verlichting geplaatst worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor het plaatsen van nieuwe standaard interactieve LED-verlichtingstoestellen in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg werd door Imewo het dossier 359670-offe2/MV met plan 359670_OV opgemaakt.

Dit voorstel omvat
Slopen van 2 lichtmasten.
Plaatsen van 7 nieuwe lichtmasten en verledden van de bestaande verlichtingstoestellen.

Detailberekening van de aanvraag voor nieuwe verlichting
 
Aansluiting OV op het net: 7 stuks
Materiaal palen en steunen: 7 stuks
Plaatsen palen/steunen: 7 stuks
Materiaal verlichtingstoestellen: 9 stuks
 Plaatsen verlichtingstoestellen: 9 stuks


Gedetailleerde beschrijving van het gekozen materiaal

Aantal

Technische specificaties

Kleur

Steunen en palen

7 stuks

LICHTMAST SPMH 5 COAT

7016

Verlichtingstoestellen 

7 stuks

SCHREDER_TECEO_S_3000K_5283_1757LM_Nema

7016

1 stuk

SCHREDER_TECEO_S_3000K_5283_1757LM_Nema

7016

1 stuk 

SCHREDER_TECEO_S_3000K_5248_3000LM_Nema

7016


De geraamde kostprijs op basis van de door IMEWO opgemaakte kostenraming 359670-offe2/MV van 6 januari 2022 bedraagt: 8.541,71 euro + 1.793,76 euro (21% btw) = 10.335,47 euro.

Het huidig opgesteld vermogen bedraagt 258W het nieuw opgesteld vermogen bedraagt 153W wat neerkomt op een meerverbruik van 435,33kWh/jaar of een meerverbruikskost van 69,65/jaar.

De nieuwe installatie dient klaar te staan om gedimd of gedoofd te kunnen worden in het kader van verdere REG acties.

De toestellen die ons worden voorgesteld in de offerte, zijn de toestellen die momenteel het best geschikt zijn voor het project. Mocht evenwel bij de effectieve aanvang van het project blijken dat er ondertussen beter geschikte toestellen worden aangeboden door de leveranciers, dan zal Imewo ons deze voorstellen in een nieuwe offerte. Dit moet ons toelaten de openbare verlichting in dit project uit te voeren volgens de nieuwste verlichtingstechnieken.

Dit besluit wordt overgemaakt aan Fluvius.

Door Fluvius worden bewonersbrieven verspreid.


Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgetplaats

349129100

Categorie*

I

2022

€ 10.335,47 

Totaal

€ 10.335,47 

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed het plaatsen van nieuwe standaard interactieve LED-verlichtingstoestellen langs de nieuwe fietsweg in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 8.541,71 euro + 1.793,76 euro (21% btw) = 10.335,47 euro. (kenmerk Fluvius 359670-offe2/MV)


Bijlagen

  • Brief + offerte
  • Plan