Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01221 - Nieuw 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:57
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglementen en verordeningen.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01221 - Nieuw 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' - Goedkeuring 2022_CBS_01221 - Nieuw 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté, goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2022, artikel 3, § 3, b.


Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté, goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2022.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op zondag 8 mei 2022 pakt de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent uit met de tweede editie van het gratis klimaatfestival Gent Aan Zee op de Bijlokesite. 

Gent Klimaatstad wordt niet alleen gemaakt door de Stad. Ook bedrijven, verenigingen, Gentenaars, scholen en alles daartussen bouwen mee aan Gent Klimaatstad. Met Gent Aan Zee willen we Gentenaars laten kennis maken met tal van initiatieven die werk maken van onze ‘Gent Klimaatstad’. We willen hen tegelijk stimuleren om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Verschillende thema’s zullen er aan bod komen: bouwen/verbouwen, voeding, circulaire economie, mobiliteit, groen en water.

Het succes van de eerste editie was grotendeels te danken aan het feit dat we een ontspannen en luchtige saus over ons programma goten: zowel grafisch als met het programma, de animatie en de opstelling. Het concept “Gent aan Zee” spreekt tot de verbeelding, waardoor we nieuwsgierigheid bij het publiek opwekken.  We gaan uit van een positief beeld, gebruiken boodschappen zoals ‘wat kan jij doen’ zonder iemand met de vinger te wijzen. De eerste editie kon op 4.000 deelnemers rekenen, deze editie gaan we voor minstens evenveel.

Daarnaast werd in de schoot van de Gentse voedselstrategie Gent En Garde, de Gentse Green Bowl, de lokale eiwitstrategie van Stad Gent ontwikkeld, naar analogie van de Vlaamse Green Deal ‘eiwitshift op ons bord’. De Gentse Green Bowl stelt dat we tegen 2030 moeten komen aan een verhouding waar 60 % van onze eiwitbehoefte wordt ingevuld door plantaardige en 40 % uit dierlijke eiwitbronnen. Om die doelstelling te bereiken moeten we onder andere het draagvlak voor duurzame eiwitten en competenties rond koken met duurzame eiwitten verhogen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Barbecueën wordt op dit moment vooral geassocieerd met grote hoeveelheden vlees. Daarom willen we, in het kader van Gent Aan Zee dat plaatsvindt in het begin van het barbecueseizoen, een barbecuewedstrijd organiseren die het barbecueën met andere ingrediënten dan vlees in de kijker zet.

De barbecuewedstrijd ‘De Gouden Groentesaté’ zal het festival Gent Aan Zee openen op het middaguur en beoogt deze doelstelling: mensen integreren plantaardige ingrediënten in hun thuis-barbecuesessies.

  • Mensen weten door te proeven, te ruiken en te zien dat je ook lekkere plantaardige dingen op de barbecue kan maken.
  • Mensen weten welke ingrediënten je kan gebruiken voor lekkere plantaardige barbecuegerechten en hoe je ze kan bereiden.
  • De drempel om (ook) te kiezen voor plantaardige producten op de barbecue is verlaagd.
  • Het imago van gebruik van plantaardige producten in de context van barbecue is verbeterd.

Het 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' treedt in werking na bekendmaking en eindigt op 9 mei 2022.

De Dienst Milieu en Klimaat is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC35484 Expertiseopbouw en -verspreiding rond duurzame voeding

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Keurt goed het 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen