Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01157 - OMV_2021198267 R - Gecorrigeerde melding voor het plaatsen van een veranda - Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:49
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01157 - OMV_2021198267 R - Gecorrigeerde melding voor het plaatsen van een veranda - Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde - Aktename 2022_CBS_01157 - OMV_2021198267 R - Gecorrigeerde melding voor het plaatsen van een veranda - Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde - Aktename

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 20 januari 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen akte genomen van de melding ingediend door Jeroen Stragier voor het plaatsen van een veranda gelegen Maaltemeers 52, 9052 Zwijnaarde.


Door een administratieve vergissing werd in de aktename een foutief huisnummer vermeld.
De aktename werd opgemaakt met als adres Maaltermeers 52 ipv Maaltemeers 72.
De aanvrager wenst een aanpassing van deze tekst.  

De aktename wordt als volgt gecorrigeerd:


Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Jeroen Stragier met als contactadres Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde heeft een aanvraag (OMV_2021198267) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 29 december 2021.

 

De melding met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een veranda

• Adres: Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde

• Kadastrale gegevensafdeling 24 sectie A nr. 56A2  Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Jeroen Stragier voor het plaatsen van een veranda, gelegen Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde.Artikel 2: 

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:
- art. 13 van het Algemeen Bouwreglement moet worden nageleefd.
Het hemelwater dat op de veranda terecht komt mag niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Dit kan door het opgevangen hemelwater
* in de tuin te laten infiltreren of
* door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. De hemelwaterput moet uitgerust worden met een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken, tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte wanneer de gemelde handelingen meldingsplichtig of niet verboden zijn.

De gevraagde handelingen zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, mits de volgende voorwaarden strikt worden nageleefd.

De aktename kan niet meer binnen de decretaal voorziene termijnen genomen worden.  Aangezien het hier enkel een rechtzetting van een materiĆ«le administratieve vergissing betreft en geen impact heeft op de beoordelingsgronden waarop de initiĆ«le aktename genomen werd op 20 januari 2022, is dat ook niet nodig en stellen wij voor dat het college van burgemeester en schepenen deze rechtzetting opneemt als gecorrigeerde aktename van OMV_2021198267.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt de rechtzetting goed van de genomen aktename OMV_2021198267 van 20 januari 2022 voor het plaatsen van een veranda aan de heer Jeroen Stragier gelegen Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde.