Terug
Gepubliceerd op 04/02/2022

2022_CBS_01036 - Naams- en adreswijziging Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 03/02/2022 - 08:34
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01036 - Naams- en adreswijziging Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg - Kennisneming 2022_CBS_01036 - Naams- en adreswijziging Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het wijkgezondheidscentrum (WGC) Kapellenberg, Land van Waaslaan 130, 9040 Sint-Amandsberg,  bracht via mail van 13 januari 2022 de Stad Gent op de hoogte van zijn naams- en adreswijziging. Dit naar aanleiding van zijn verhuis op 17 januari 2022 naar een nieuw gebouw. De nieuwe naam luidt: 'WGC Sint-Amandsberg', het nieuwe adres is: Sporewegel 3, 9000 Gent. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De kennisneming van de naams- en adreswijziging is belangrijk in het kader van de betaling van de subsidieovereenkomsten en met het oog op het bijhouden van de correcte contactgegevens op de website Stad Gent en in de databestanden.

Activiteit

ACI1010 Bieden van beleidsondersteuning met betrekking tot gezondheid en zorg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de naams- en adreswijziging van WGC Kapellenberg, Land Van Waaslaan 130, 9040 Sint-Amandsberg naar WGC Sint-Amandsberg, Sporewegel 3, 9000 Gent.


Bijlagen

  • Naam- en adreswijziging WGC Kapellenberg.pdf