Terug
Gepubliceerd op 28/02/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

do 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

 • Mededeling algemeen directeur - melding in de notulen van 18 november 2021 : Besluit 2021_CBS_05423 werd gedeeltelijk ingetrokken bij besluit 2022_CBS_01006 van 27 januari 2022

  Behandeld
 • 1.

  2022_CBS_01018 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van maatschappelijk werker bij het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stad Gent (SA-AV-TABD-NS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBS_01019 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van maatschappelijk werker bij het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stad Gent (SA-MVDM-TABD-NS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_01020 - Ontslag uit een niet-gesubsidieerd ambt van studiemeester - opvoeder internaat bij het Stedelijk Internaat Gent (SA-KDS-VB-NS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBS_01021 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op het takelen en het bewaren van voertuigen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 1371 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_01022 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op het takelen en het bewaren van voertuigen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 1559 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_01023 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op het takelen en het bewaren van voertuigen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 1459 - onontvankelijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBS_01024 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op het takelen en het bewaren van voertuigen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 922 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBS_01025 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op het takelen en het bewaren van voertuigen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 1174 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBS_01026 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op het takelen en het bewaren van voertuigen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 1582 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBS_01027 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op het takelen en het bewaren van voertuigen voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 2 en aanslagjaar 2021 - kohierartikel 1 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBS_01028 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1728 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBS_01029 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels - BOUWGRONDEN voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 50 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBS_01030 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels - BOUWGRONDEN voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 752 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBS_01031 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling voor het aanslagjaar 2018 – kohierartikel 599 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_01032 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2019 – kohierartikel 901 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBS_01033 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2019 – kohierartikel 946 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_01034 - Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van kohieren - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_CBS_01035 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor het rolstoel- en vrijwilligersvervoer in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBS_01036 - Naams- en adreswijziging Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van de naams- en adreswijziging van 'WGC Kapellenberg', Land Van Waaslaan 130, 9040 Sint-Amandsberg naar 'WGC Sint-Amandsberg', Sporewegel 3, 9000 Gent. 

 • 20.

  2022_CBS_01037 - Bevelschrift tot betaling - Politie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_01038 - Principiële vaststelling van de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Millinocketstraat' en 'Fohrstraat' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Dok-Noord en Koopvaardijlaan te Gent ten noorden van de toekomstige Verapazbrug richting Houtdok.

 • 22.

  2022_CBS_01039 - Definitieve vaststelling van de naam 'Doorgang der Hallegasten' voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg - Vaststelling

  Goedgekeurd
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Doorgang der Hallegasten' definitief vast te stellen voor de doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te Ledeberg.
 • 23.

  2022_CBS_01040 - Rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
 • 24.

  2022_CBS_01041 - Overheidsopdracht van Diensten - Actualisatie Masterplan publieke ruimte project Gent Sint-Pieters - COR/2018/003 – ID4607 - Bijakte nr 4 -Wijziging van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_01042 - Toekenning van een speciale machtiging voor het schenken van sterke dranken tijdens een occasionele drankgelegenheid op privaat domein welke publiek toegankelijk is - Feestweekend Scouts Wondelgem - 11 tot 13 maart 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_01043 - Delegatie bij reglement van bevoegdheden inzake het subsidiereglement Samen aan Zet - Subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen. - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om zijn bevoegdheden inzake artikel 7, § 1c en artikel 7, § 2c van het Subsidiereglement 'Samen aan Zet' (goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 oktober 2021) onder bepaalde voorwaarden te delegeren aan de algemeen directeur, die de haar gedelegeerde bevoegdheden kan subdelegeren aan andere door haar te bepalen personeelsleden.

 • 27.

  2022_CBS_01044 - Dadingsovereenkomst over het vernieuwen van de verlichting van de parking Sint-Michiels te Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_01045 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 3: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht omgevingsaanleg - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2021_CBS_00826 - Optreden in rechte - Berekening omkadering volwassenenonderwijs - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 3.

  2022_CBS_01279 - Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 5.

  2022_CBS_01281 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor de uitbreiding en de optimalisatie van de camera's voor het zichtbaar gebruik van vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. de Zuid- en Overpoortbuurt - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_01046 - Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van 27 en 28 januari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBS_01047 - Overheidsopdracht van diensten - Bedeling van het Stadsmagazine - Dcom/bedeling stadsmagazine/1 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_01048 - Opdracht aan Poolstok voor de ondersteuning bij de opdracht rond de wijkbibliotheken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_01049 - Operationeel kader - vacantverklaring van 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie voor de Dienst Operationele Acties van de Politiezone Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_01050 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (GB) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_01051 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (PH) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_01052 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (PH) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBS_01053 - Operationeel kader - Uitdiensttredingen - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBS_01054 - Valorisatie burgerdiensten - administratief en logistiek kader - (VAL44/VC) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_01055 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DVP - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_CBS_01056 - Toekenning van een rente na arbeidsongeval aan een personeelslid van de Politiezone Gent (AM) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_01057 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DBM - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_01058 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DCF - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_CBS_01059 - Ambtsneerlegging - rustpensioen - DSS - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 44.

  2022_CBS_00831 - Politiezone Gent - Deelname aan de trainingen BMW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 45.

  2022_CBS_01060 - Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering voor personeelsleden die een preferentiële pensioenleeftijd hadden (NAV/064/VDVM) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2022_CBS_01061 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - DWL - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_CBS_01062 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - AVR - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_01063 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VLR - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_CBS_01064 - Ambtsneerlegging - vervroegd rustpensioen - VDSS - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_CBS_01065 - Nieuw te plaatsen openbare verlichting langs de nieuwe fietsweg in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg (OV22-N7) - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven voor het plaatsen van nieuwe standaard interactieve LED-verlichtingstoestellen langs de nieuwe fietsweg in de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 8.541,71 euro + 1.793,76 euro (21% btw) = 10.335,47 euro.

   

  Kenmerk Imewo: 359670-offe2/MV – 06-01-2022
  Kenmerk TDW: TDWCOL/2022/14 – OV22-N7

 • 51.

  2022_CBS_01066 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren op afroep van wegenverf en nevenproducten - TDW/2020/073 - ID 5013 - Eerste verlenging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_01067 - Aanleggen van een voetpaduitstulping en doorlopend voetpad in de Raveschootstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen worden de definitieve ontwerpplannen voor het aanleggen van een voetpaduitstulping en doorlopend voetpad in de Raveschootstraat te Gent ter goedkeuring voorgelegd.

  (kenmerk: TDWCOL2022/17)

 • 53.

  2022_CBS_01068 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren op afroep van voorgevormde thermoplastische wegmarkeringen - TDW/2018/032 - ID 4587 - Derde verlenging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_01069 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-, riolerings- en spoorwerken en groenaanleg in de Coupure Rechts - TDW/2021/097 - ID 5183 - Aanvraag subsidie 'Kopenhagen' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_CBS_01070 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren op afroep van propaangas in flessen van 18kg - TDW/2019/047 - ID4844 - Tweede verlenging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_00864 - Integrale heraanleg van de Hippoliet Van Peenestraat te Mariakerke - ontwerpplannen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd in het kader van het proces “Heraanleg wegen” de integrale heraanleg van de Hippoliet Van Peenestraat te Mariakerke, goed te keuren. Dit gebeurt in functie van het indienen van een digitale omgevingsvergunningsaanvraag.

  (Kenmerk: COL2022/8)

   

 • 57.

  2022_CBS_01071 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Hélène Dutrieulaan ea [P-242181] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Putkapelstraat, Derbystraat, Hélène Dutrieulaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/10/2022.

 • 58.

  2022_CBS_01072 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Koning Boudewijnstraat ea [P-263809] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van waterleidingen in Koning Boudewijnstraat, Koningin Fabiolalaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 23 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 05/12/2022.

 • 59.

  2022_CBS_01073 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Overmeersstraat ea [P-248075] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Overmeersstraat, Kleine Gentstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 11/10/2022.

 • 60.

  2022_CBS_01074 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Moriaanstraat ea [P-259580] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Moriaanstraat, Langestraat, Willem Blanckestraat, Ledebergstraat, Hoefijzerstraat, Kleine Kerkstraat, Guido Gezellestraat, Hagepreekstraat, Veldwijkstraat, Weidestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 61.

  2022_CBS_01075 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Schuurstraat ea [P-263816] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van waterleidingen, huisaansluitingen in Schuurstraat, Charles Doudeletstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 46 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 30/12/2022.

 • 62.

  2022_CBS_01076 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Walstraat [P-265969] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Walstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 14/02/2023.

 • 63.

  2022_CBS_01077 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Sint-Dionysiusstraat [P-263805] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Sint-Dionysiusstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 04/02/2023.

 • 64.

  2022_CBS_01078 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Auguste Van Ooststraat [P-263806] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in August van Ooststraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 04/01/2023.

 • 65.

  2022_CBS_01079 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Voormuide [P-265563] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Voormuide

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 12/01/2023.

 • 66.

  2022_CBS_01080 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Sint-Pietersplein ea [P-265806] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting in Sint-Pietersplein, Sint-Pietersnieuwstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 67.

  2022_CBS_01081 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Henegouwenstraat 6 - [P-237452] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning te verlenen aan Royce Holding, Henegouwenstraat 6 A000, 9000 Gent, voor het plaatsen van een terras bij horecazaak House of Caviar, gelegen Henegouwenstraat 6.

 • 68.

  2022_CBS_01082 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie ) - Afrikalaan ea [P-257213] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting, gasleidingen, seinkabels, voetpadkast in Afrikalaan, Koopvaardlijlaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 27 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 69.

  2022_CBS_01083 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie - Afrikalaan ea [P-264727] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Afrikalaan, Koopvaardijlaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 15/12/2023.

 • 70.

  2022_CBS_01084 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Zwijnaardsesteenweg ea [P-261325] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak, voetpadkast in De Pintelaan, Kikvorssstraat, Zwijnaardsesteenweg, Schaapsveld, Kalanjebulk

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 04/01/2023.

 • 71.

  2022_CBS_01085 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gestichtstraat ea [P-261328] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Gestichtstraat, Edelsteenstraat, Zwijnaardsesteenweg, Haardstedestraat, Agaatstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 04/08/2022.

 • 72.

  2022_CBS_01086 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Roodborstjesstraat ea [P-259610] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, gasleidingen, openbare verlichting in Roodborstjesstraat, Spechtstraat, Ravenstraat, Eksterstraat, Ijsvogelstraat, Westergemstraat, Kanariestraat, Blauwstraat, Wezelstraat

  Deze werken zijn reeds uitgevoerd - Regularisatie.

 • 73.

  2022_CBS_01087 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Sint-Lievenspoortstraat [P-265551] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Sint-Lievenspoortstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 22/01/2023.

 • 74.

  2022_CBS_01088 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jules Van Biesbroeckstraat ea [P-258911] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Gentbruggekouter, Jules van Biesbroeckstraat, Tuinwijk de Warande, Slootwede

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 75.

  2022_CBS_01089 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jules Van Biesbrockstraat ea [P-260493] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jules Van Biesbroeckstraat – Robiniadreef – Tuinwijk De Warande – Theophiel De Jaegerstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 76.

  2022_CBS_01090 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jules Van Biesbroeckstraat ea [P-265783] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Jules van Biesbroeckstraat, Gentbruggekouter, Slootwede, Tuinwijk De Warande

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 14/02/2023.

 • 77.

  2022_CBS_01091 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentbruggekouter ea [P-260480] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Gentbruggekouter – Rodebeukendreef – Berkendreef – Berkenhof – Robiniadreef – Meidoorndreef - Platanendreef

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 23 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/01/2023.

 • 78.

  2022_CBS_01092 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Emiel Van Swedenlaan ea [P-262135] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Lieven Duvoselstraat – Tineke van Heulestraat – Grootmeersweg – Oscar Roelsstraat – Vroonbroek – Paul Lebrunstraat – Emiel Van Swedenlaan – Dwergvleermuispad - Boswachterstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 35 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 79.

  2022_CBS_01093 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Fransevaart ea [P-259591] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Fransevaart, Gaston Crommenlaan, Brusselsesteenweg, Jacques Eggermontstraat, Bisschopstraat, Doorgang der Hallegasten

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 80.

  2022_CBS_01094 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Lange Kruisstraat 6 - [P-255066] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning te verlenen aan Koffeine, Jenny Tanghestraat 5/ 0302, 9050 Gent, voor het plaatsen van een terras bij horecazaak Koffeine, gelegen Lange Kruisstraat 6, 9000 Gent.

 • 81.

  2022_CBS_01095 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Leiekaai [P-267459] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Leiekaai

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 28/02/2023.

 • 82.

  2022_CBS_01096 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jean Raystraat ea [P-267451] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, gasleidingen in Jean Raystraat, Oudenaardsesteenweg

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/08/2022.

 • 83.

  2022_CBS_01097 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Peter Benoitlaan ea [P-262039] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jules de Saint-Genoisstraat – Alfons Biebuycklaan – Peter Benoitlaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 84.

  2022_CBS_01098 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Tweekapellenstraat ea [P-261833] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Kliniekstraat – Tweekapellenstraat – Odilon Vanderlindenstraat – Kerkstraat – Jan Dhondtstraat – Vredestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 17 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 85.

  2022_CBS_01099 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Vogelenzang [P-257631] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Vogelenzang

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 1 kalenderdag in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/06/2022.

 • 86.

  2022_CBS_01100 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Maaltemeers [P-267438] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Maaltemeers

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 11 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/09/2022.

 • 87.

  2022_CBS_01101 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Hoevestraat [P-263821] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van waterleidingen in Hoevestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 30/12/2022.

 • 88.

  2022_CBS_01102 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jan van Aelbroecklaan ea [P-265962] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Jan van Aelbroecklaan, Jules Destreelaan, Petrus Jozef Triesthof

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 89.

  2022_CBS_01103 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentbruggestraat [P-267465] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Gentbruggestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 23/05/2023.

 • 90.

  2022_CBS_01104 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kantienberg ea [P-267571] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, gasleidingen, seinkabels, ondergrondse wachtkamers in Kantienberg, François Benardstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 35 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/04/2023.

 • 91.

  2022_CBS_01105 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Emiel Van Swedenlaan [P- 204083] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen, paddenstoel in Emiel van Swedenlaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 1 kalenderdag in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 19/06/2022.

 • 92.

  2022_CBS_01106 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jozef Guislainstraat [P-267708] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Jozef Guislainstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 28/02/2023.

 • 93.

  2022_CBS_01107 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Biezenstuk [P-263863] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Biezenstuk

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 1 kalenderdag in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/03/2023.

 • 94.

  2022_CBS_01108 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Biezenstuk [P-267579] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Biezenstuk

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/03/2023.

 • 95.

  2022_CBS_01109 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Dampoortstraat 31 - [P-245723] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een terras bij horecazaak Bistro Mortier, gelegen Dampoortstraat 31, 9000 Gent.

 • 96.

  2022_CBS_01110 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Ooievaarsnest ea [P-262250] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Nelestraat – Tijl Uilenspiegelstraat – Charles De Costerstraat – Ooievaarsnest – Jovastraat - Hazenakker

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 43 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 97.

  2022_CBS_01111 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentbruggestraat ea [P-265988] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Gentbruggestraat, Destelbergenstraat, Nekkersvijverstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 17/03/2023.

 • 98.

  2022_CBS_01112 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Arthur Van Laethemstraat ea [P-262133] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jan Van Aelbroecklaan – Brusselsesteenweg – Voetbalstraat – Arthur Van Laethemstraat – Weverboslaan - Bunderhof

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 21 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 99.

  2022_CBS_01113 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Bruiloftstraat ea [P-262132] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Bruiloftstraat – Brusselsesteenweg – Sint-Eliglusstraat - Schooldreef

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 03/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 100.

  2022_CBS_01114 - Toekenning van een subsidie voor de restauratie van een niet als monument beschermd waardevol gebouw gelegen Patijntjestraat - Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2022_CBS_01115 - Verlenging van de bruikleen van acht archeologische objecten in porselein uit de collectie van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie aan Historische Huizen Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2022_CBS_01116 - Overheidsopdracht van diensten - Uitvoeren van bewakingsprestaties in de parkings te Gent - MB 03/2019 - tweede herhaling en gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2022_CBS_01117 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2022_CBS_01118 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 105.

  2022_CBS_01119 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2022_CBS_01120 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2022_CBS_01121 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2022_CBS_01122 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 109.

  2022_CBS_01123 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 110.

  2022_CBS_01124 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 111.

  2022_CBS_01125 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 112.

  2022_CBS_01126 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 113.

  2022_CBS_01127 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 114.

  2022_CBS_01128 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 115.

  2022_CBS_01129 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 117.

  2022_CBS_01131 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - afbakening zones 30 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 30 op grondgebied Gent op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 118.

  2022_CBS_01132 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - afbakening zones 50 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 50 op grondgebied Gent op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 119.

  2022_CBS_01133 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gustaaf Carelshof - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gustaaf Carelshof op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 120.

  2022_CBS_01134 - Aanvraag tot wijziging van het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk Kuhlmannlaan - Riemekaai - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om het verleggen van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF-netwerk) van de Kuhlmannlaan naar de Riemekaai goed te keuren. Met deze verlegging worden de mogelijkheden vergroot om een kwalitatieve fietsverbinding van en naar de Kuhlmannsite te realiseren.

 • 121.

  2022_CBS_01135 - Overdracht vergunning provider van mobiel parkeren via het Gents Parkeer- en Verblijfsregister (GPR) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 122.

  2022_CBS_01136 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Cyrille Van de Veegaetestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Cyrille Van de Veegaetestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 123.

  2022_CBS_01137 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Muinkkaai - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Muinkkaai op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 124.

  2022_CBS_01138 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vlotstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Vlotstraat goed te keuren.

 • 125.

  2022_CBS_01139 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Heerweg-Zuid - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Heerweg-Zuid op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 126.

  2022_CBS_01140 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Bruiloftstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Bruiloftstraat goed te keuren.

 • 127.

  2022_CBS_01141 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Eligiusstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Eligiusstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 128.

  2022_CBS_01142 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jutestraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jutestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 129.

  2022_CBS_01143 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Winkelstraat - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Winkelstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 130.

  2022_CBS_00859 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - afbakening zones (woon)erven op grondgebied Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones (woon)erven op grondgebied Gent op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 131.

  2022_CBS_01144 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Wielewaalstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Wielewaalstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 132.

  2022_CBS_01145 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Weverboslaan - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Weverboslaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 133.

  2022_CBS_01146 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Makelaarsstraat - nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Makelaarsstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 134.

  2022_CBS_01147 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Terneuzenlaan - nieuwe anti-parkeermaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Terneuzenlaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 135.

  2022_CBS_01148 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Boekhoutestraat - woonerf - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Boekhoutestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 136.

  2022_CBS_01149 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Alexis Dallièrestraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Alexis Dallièrestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 137.

  2022_CBS_01150 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Lieven Delaruyestraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Lieven Delaruyestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 138.

  2022_CBS_01151 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hoogstraat - correctie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Hoogstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 139.

  2022_CBS_01152 - Inname van het openbaar domein – Meulestedepark in Gent - voor de organisatie van Meulestedepark Straatactie Vlaams Belang Koepel Gent op 06/02/2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Vlaams Belang Koepel Gent, het gebruik van Meulestedepark in Gent - voor de organisatie van Meulestedepark Straatactie Vlaams Belang Koepel Gent toe te staan op 06/02/2022.

  Het betreft een evenement in openlucht met geluidsuitzendingen. Daarvoor gelden de standaardvoorwaarden.

 • 140.

  2022_CBS_01153 - OMV_2021179085 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van oeverwerken - zonder openbaar onderzoek - Veerstraat thv nr 82, 9031 Drongen - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitvoeren van oeverwerken
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Frank Snoeck
  • Adres: Veerstraat thv nr 82, 9031 Drongen

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 141.

  2022_CBS_01154 - OMV_2022004112 R - melding voor plaatsen van een pergola - Kantstraat 55, 9030 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

  Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: plaatsen van een pergola
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Nico Vandeputte
  • Adres: Kantstraat 55, 9030 Gent (afd. 29) sectie A 614 P

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 142.

  2022_CBS_01155 - OMV_2021178951 K - aanvraag omgevingsvergunning voor aanvraag hospitakamer - zonder openbaar onderzoek - Kliniekstraat 35, 9050 Gent - Gentbrugge - Tijdelijke Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: aanvraag hospitakamer
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Linda Lauwers
  • Adres: Kliniekstraat 35, 9050 Gent - Gentbrugge (afd. 22) sectie B 314 L

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 143.

  2022_CBS_01156 - OMV_2021180850 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 2 naaldbomen - zonder openbaar onderzoek - Sint-Baafskouterstraat 34, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van 2 naaldbomen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: Bart Van Wetter
  • Adres: Sint-Baafskouterstraat 34, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 851 D3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 144.

  2022_CBS_01157 - OMV_2021198267 R - Gecorrigeerde melding voor het plaatsen van een veranda - Maaltemeers 72, 9052 Zwijnaarde - Aktename

  Goedgekeurd


  Op 20 januari 2022 werd akte genomen van de melding met stedenbouwkundige handelingen.
  Wij stellen voor dat het college van burgemeester en schepenen een rechtzetting van de aktename opneemt als gecorrigeerde aktename aan deze melding.

   

 • 145.

  2022_CBS_01158 - OMV_2019157583 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stabiliteitswerken en gevelrestauratie + verbouwing van een eetcafé met woning naar louter horeca - met openbaar onderzoek - Kraanlei 1 en Sint-Veerleplein 15, 9000 Gent - Verlenging Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag tot verlenging van de vervaltermijn van een omgevingsvergunning werd ingediend. 

  • Onderwerp: het uitvoeren van stabiliteitswerken en gevelrestauratie + verbouwing van een eetcafé met woning naar louter horeca
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Aanvrager: MONSAERTBVBA
  • Adres: Kraanlei 1 en Sint-Veerleplein 15, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 430 B

  • Datum vergunning: 7 mei 2020 
  • Datum aanvraag tot verlenging:12 januari 2022

  Het college van burgemeester en schepenen verlengt de vervaltermijn van de omgevingsvergunning met 2 jaar (tot en met 7 mei 2024).

 • 146.

  2022_CBS_01159 - OMV_2021173277 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages tot 4 appartementen en handelszaak, 4 garages en fietsenberging - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 809, 811, 813 en 815, 9050 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages tot 4 appartementen en handelszaak, 4 garages en fietsenberging
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 12 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Ozgur Sezer
  • Adres: Brusselsesteenweg 809, 811, 813 en 815, 9050 Gent (afd. 22) sectie B 189 A7

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 147.

  2022_CBS_01160 - OMV_2021167764 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Beeldhouwersstraat 57, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 13 februari 2022

  • Aanvrager: NAL Invest bvba
  • Adres: Beeldhouwersstraat 57, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1147 E4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 148.

  2022_CBS_01161 - OMV_2021179230 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het creëren van een hospitawoning - zonder openbaar onderzoek - Lostraat 32, 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het creëren van een hospitawoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Lander Devreese
  • Adres: Lostraat 32, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 715 R

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 149.

  2022_CBS_01162 - Verkavelingsvergunning OMV_2021067969- Attest verkoop percelen – Botestraat, 9032 Wondelgem

  Goedgekeurd

  Voorwerp van aanvraag: attest verkoop percelen
   Aanvrager: Hemelsoet –Eeckhout
   Adres perceel: Botestraat, 9032 Wondelgem
   Kadastrale gegevens: (afd. 30) sectie B nrs. 556K en 557E2

 • 150.

  2022_CBS_01163 - OMV_2021182013 R - aanvraag omgevingsvergunning voor vellen van een boom - zonder openbaar onderzoek - Krijgslaan 138, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: vellen van een boom
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aanvrager: Sander Van Coillie
  • Adres: Krijgslaan 138, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 705 M2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 151.

  2022_CBS_01164 - OMV_2021182009 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 25 populieren - zonder openbaar onderzoek - Offerlaan 50-246, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van 25 populieren
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aanvrager: Sander Van Coillie
  • Adres: Offerlaan 50-246, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 954 Z

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 152.

  2022_CBS_01165 - OMV_2021186651 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Meerhem 189, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 12 februari 2022

  • Aanvrager: JURHA nv
  • Adres: Meerhem 189, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 1767 C

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 153.

  2022_CBS_01166 - OMV_2021176454 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 38, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 16 maart 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Francis Eyland
  • Adres: Kriekerijstraat 38, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1012 V11

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 154.

  2022_CBS_01167 - OMV_2022005666 K - melding voor het maken van een opening in een tuinmuur - Karperstraat 4, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het maken van een opening in een tuinmuur
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Tom Van Hoecke
  • Adres: Karperstraat 4, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 21 Z16 en (afd. 11) sectie L 21 S26

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 155.

  2022_CBS_01168 - OMV_2021196123 K - melding voor Handelingen met stabiliteitswerken bij een meergezinswoning - Muinklaan 43, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: Handelingen met stabiliteitswerken bij een meergezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Danny Sienaert
  • Adres: Muinklaan 43, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2718 Y15

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 156.

  2022_CBS_01169 - OMV_2021154902 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van twee eengezinswoningen, het herbouwen van een meergezinswoning met apotheek en 4 appartementen en het aanbouwen van een overdekte fietsenbergplaats en het plaatsen van een apothekerskruis - zonder openbaar onderzoek - Jacques Eggermontstraat 10 - 12, 9050 Ledeberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het slopen van twee eengezinswoningen, het herbouwen van een meergezinswoning met apotheek en 4 appartementen en het aanbouwen van een overdekte fietsenbergplaats en het plaatsen van een apothekerskruis
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 februari 2022

  • Aanvrager: Apotheek Patricia Verstraete bvba
  • Adres: Jacques Eggermontstraat 10 - 12, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 222 L2 en (afd. 20) sectie A 222 M2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 157.

  2022_CBS_01170 - OMV_2020137568 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de reconstructie van het hellend dak met een helling van ongeveer 37° op twee achtergebouwen: een opslagruimte en een schuur - met openbaar onderzoek - Meulesteedsesteenweg 93, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de reconstructie van het hellend dak met een helling van ongeveer 37° op twee achtergebouwen: een opslagruimte en een schuur
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Piet Puttemans - Greta Decavele
  • Adres: Meulesteedsesteenweg 93, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 3320 E3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 158.

  2022_CBS_01171 - OMV_2021183243 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een meergezinswoning met 9 studio's naar een meergezinswoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers - zonder openbaar onderzoek - Knokkestraat 14-18, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een meergezinswoning met 9 studio's naar een meergezinswoning met 8 entiteiten waarvan 1 appartement, 4 studio's en 3 kamers
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 15 februari 2022

  • Aanvrager: S-Value bvba
  • Adres: Knokkestraat 14-18, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 707 H

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 159.

  2022_CBS_01172 - OMV_2021179706 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bovengrondse constructies + het heraanleggen van de bestaande personeelsparking - zonder openbaar onderzoek - Nieuwewandeling 82, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het slopen van de bestaande bovengrondse constructies + het heraanleggen van de bestaande personeelsparking
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 13 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Joachim Meskens en Regie der Gebouwen fededien
  • Adres: Nieuwewandeling 82, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 385 C2, (afd. 6) sectie F 385 F2, (afd. 6) sectie F 385 D2, (afd. 6) sectie F 385 L2, (afd. 6) sectie F 388 D3, (afd. 6) sectie F 388 F3 en (afd. 6) sectie F 388 E3

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 160.

  2022_CBS_01173 - OMV_2021179459 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bijgebouw (tuinpaviljoen) - zonder openbaar onderzoek - Zonder-Naamstraat 14G, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het herbouwen van een bijgebouw (tuinpaviljoen)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 12 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Florian Amira
  • Adres: Zonder-Naamstraat 14G, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3691 S

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 161.

  2022_CBS_01174 - OMV_2021116357 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor 4 eengezinswoningen (kant Raymond de Hemptinnelaan) en 1 meergezinswoning (kant Octaaf Van Dammestraat) na het slopen van de bestaande bebouwing en de aanleg van een buurtwegel voor fietsers en voetgangers - Octaaf Van Dammestraat 52 en Raymond de Hemptinnelaan - De aanleg, van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor 4 eengezinswoningen (kant Raymond de Hemptinnelaan) en 1 meergezinswoning (kant Octaaf Van Dammestraat) na het slopen van de bestaande bebouwing en de aanleg van een buurtwegel voor fietsers en voetgangers
   • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 12 bezwaren.

  • Aanvrager : de heer Philip Moyersoen wonende te Eduard De Cuyperstraat 11 te 8400 Oostende

  • Adres : Octaaf Van Dammestraat 52 en Raymond de Hemptinnelaan  

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg, van een gemeenteweg (fietspad) goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021116357 aan Octaaf Van Dammestraat 52 en Raymond de Hemptinnelaan  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.
 • 162.

  2022_CBS_01175 - OMV_2021177106 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en het afwerken met crepi van een voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Hortensiastraat 5, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het isoleren en het afwerken met crepi van een voorgevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 12 februari 2022

  • Aanvrager: Ilse Maes
  • Adres: Hortensiastraat 5, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 206 A4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 163.

  2022_CBS_01176 - OMV_2021138088 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Visserij 98, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 28 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Walter Fagot
  • Adres: Visserij 98, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3635 T

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 164.

  2022_CBS_01177 - OMV_2021159242 K - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een halfopen eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Verkortingstraat 62, 9040 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: verbouwen van een halfopen eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 17 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Ismail Gürler
  • Adres: Verkortingstraat 62, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 368 B3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 165.

  2022_CBS_01178 - OMV_2021177299 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de aanbouwen achteraan, het herinrichten van de achtertuin en het verbouwen van de eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Wittemolenstraat 95, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het slopen van de aanbouwen achteraan, het herinrichten van de achtertuin en het verbouwen van de eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Nyn Packo
  • Adres: Wittemolenstraat 95, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 966 Y2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 166.

  2022_CBS_01179 - OMV_2021171358 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een handelspand met winkelfunctie tot een handelspand met horeca-functie - zonder openbaar onderzoek - Kortrijksepoortstraat 122-130, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: een functiewijziging van een handelspand met winkelfunctie tot een handelspand met horeca-functie
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 13 februari 2022

  • Aanvrager: BAAS PROJECTS bv
  • Adres: Kortrijksepoortstraat 122-130, 9000 Gent (afd. 5) sectie E 1017 D

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 167.

  2022_CBS_01180 - OMV_2021181192 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen achter de tuinberging van een technische trap voor gebruik ifv toezicht warmtepomp + daktoezicht (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen achter de tuinberging van een technische trap voor gebruik ifv toezicht warmtepomp + daktoezicht (regularisatie)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Heidi Capiau
  • Adres: Sint-Pietersaalststraat 118, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 705 V2 en (afd. 8) sectie H 706 M2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 168.

  2022_CBS_01181 - OMV_2021185287 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van 4 woningen tot de 2 eengezinswoningen in gesloten bebouwing - zonder openbaar onderzoek - Maaltebruggestraat 213 - 215, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de verbouwing van 4 woningen tot de 2 eengezinswoningen in gesloten bebouwing
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: CITYNEST bvba
  • Adres: Maaltebruggestraat  213 - 215, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 567 H en (afd. 9) sectie I 567 M

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 169.

  2022_CBS_01182 - OMV_2021183481 - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Huttestraat 10, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Caroline Vanacker
  • Adres: Huttestraat 10, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie A 473 C

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 170.

  2022_CBS_01183 - OMV_2021175913 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van drie nieuwe eengezinswoningen na het slopen van de bestaande woning - zonder openbaar onderzoek - Maurice Verdoncklaan 34, 9050 Gentbrugge - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van drie nieuwe eengezinswoningen na het slopen van de bestaande woning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 26 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Jean Martens
  • Adres: Maurice Verdoncklaan 34, 9050 Gentbrugge (afd. 22) sectie B 205 E6 en (afd. 22) sectie B 205 D6

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 171.

  2022_CBS_01184 - OMV_2021172817 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Henricus Bracqstraat 7, 9030 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Ermal Hassanmetaj
  • Adres: Henricus Bracqstraat 7, 9030 Gent (afd. 29) sectie A 742 Z3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 172.

  2022_CBS_01185 - OMV_2021159202 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Gontrodestraat 152, 9050 Gentbrugge - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 2 maart 2022

  • Aantal bezwaren: 1 bezwaar.

  • Aanvrager: de heer Kristof Van Speybroeck
  • Adres: Gontrodestraat 152, 9050 Gentbrugge (afd. 23) sectie B 542 S3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 173.

  2022_CBS_01186 - OMV_2021180550 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van het samenvoegen van 2 woningen door het plaatsen van een binnendeur tussen beide woningen en het slopen van de achterbouw - zonder openbaar onderzoek - Zandloperstraat 239-241, 9030 Mariakerke - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het regulariseren van het samenvoegen van 2 woningen door het plaatsen van een binnendeur tussen beide woningen en het slopen van de achterbouw
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 13 februari 2022

  • Aanvrager: Bart Vangansbeke - Lieve De Meyer
  • Adres: Zandloperstraat 239-241, 9030 Mariakerke (afd. 28) sectie B 55 W3 en (afd. 28) sectie B 55 V3

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 174.

  2022_CBS_01187 - OMV_2021172563 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van de tuinkamer - zonder openbaar onderzoek - Belgiëlaan 67, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanpassen van de tuinkamer
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Lieve Sap
  • Adres: Belgiëlaan 67, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie B 152 H

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 175.

  2022_CBS_01188 - OMV_2021166825 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen - met openbaar onderzoek - Nederzwijnaarde 32 en 34, 9052 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van 2 eengezinswoningen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 7 maart 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: HECTAAR nv
  • Adres: Nederzwijnaarde 32 en 34, 9052 Gent (afd. 24) sectie B 352 P

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 176.

  2022_CBS_01189 - OMV_2021176482 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Augustijn Moreelsstraat 21, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 februari 2022

  • Aanvrager: Tom Lusyne - Alice Bruyneel
  • Adres: Augustijn Moreelsstraat 21, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie D 875 P2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 177.

  2022_CBS_01190 - OMV_2021168893 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een oprit, het rooien van een boom en het plaatsen van een afsluiting (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Berkhoutsheide 12 en 12A, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitbreiden van een oprit, het rooien van een boom en het plaatsen van een afsluiting (regularisatie)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: Tomas De Rycke  - Hannelore Van Petegem
  • Adres: Berkhoutsheide 12 en 12A, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 663 E3

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 178.

  2022_CBS_01191 - OMV_2021178055 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouw handelswoning - zonder openbaar onderzoek - Lourdesstraat 64, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een nieuwbouw handelswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Basri Cam
  • Adres: Lourdesstraat 64, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 1657 B2, (afd. 17) sectie B 1657 A2 en (afd. 17) sectie B 1657 Z

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 179.

  2022_CBS_01192 - OMV_2021185599 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging - zonder openbaar onderzoek - Leiepark 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de regularisatie en het aanpassen van de lengte van de aanlegsteiger en oeverversteviging
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Henri Lesaffre en de heer Philippe De Witte
  • Adres: Leiepark 21, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie A 9 T

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 180.

  2022_CBS_01193 - OMV_2021181100 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame-inrichtingen - zonder openbaar onderzoek - Zuiderlaan 1, 2 en 3, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het plaatsen van reclame-inrichtingen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aanvrager: LICENSE TO CONSTRUCT bv
  • Adres: Zuiderlaan 1, 2 en 3, 9000 Gent (afd. 9) sectie B 661 Y2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 181.

  2022_CBS_01194 - OMV_2021181284 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie meergezinswoning met 2 woonentiteiten en een praktijkrumte naar eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Molenstraat 125 - 127, 9032 Wondelgem - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het wijzigen van de functie meergezinswoning met 2 woonentiteiten en een praktijkrumte naar eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 15 februari 2022

  • Aanvrager: Koenraad Beirnaert - Marjolein  Tratsaert
  • Adres: Molenstraat 125 - 127, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie B 338 X4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 182.

  2022_CBS_01195 - OMV_2021185411 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Noordakker 8, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van een boom
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: Peter Himpens
  • Adres: Noordakker 8, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 1581 B3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 183.

  2022_CBS_01196 - OMV_2021073592 K - omgevingsaanvraag voor Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan en Schipperskaai , 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

   

  • Onderwerp verkaveling: Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Uiterste beslissingsdatum: 13 februari  2022

  • Aanvrager : SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT nv

  • Adres : Koopvaardijlaan en Schipperskaai , 9000 Gent

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden en lasten op.

   

   

   

 • 184.

  2022_CBS_01197 - OMV_2021174134 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning en de regularisatie van verharding en paardenstal - zonder openbaar onderzoek - Karel Bauwensstraat 21 en 23, 9042 Gent - Sint-Kruis-Winkel - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het slopen en herbouwen van een woning en de regularisatie van verharding en paardenstal
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 6 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Christof Moreel en mevrouw Veerle Martens
  • Adres: Karel Bauwensstraat 21 en 23, 9042 Gent - Sint-Kruis-Winkel (afd. 14) sectie C 451 E, (afd. 14) sectie C 453 C en (afd. 14) sectie C 454 K

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 185.

  2022_CBS_01198 - OMV_2021122161 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Simon Van Asscheplein 1, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 februari 2022

  • Aanvrager: Tomas Vandoorne - Kim De Jonghe
  • Adres: Simon Van Asscheplein 1, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 518 E25

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 186.

  2022_CBS_01199 - OMV_2021185520 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van een vergunde OMV_2021141421: het isoleren van een voorgevel, deels afwerken met een houten gevelbekleding en crepi - zonder openbaar onderzoek - Rodebeukendreef 8, 9050 Gentbrugge - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanpassen van een vergunde OMV_2021141421: het isoleren van een voorgevel, deels afwerken met een houten gevelbekleding en crepi
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 februari 2022

  • Aanvrager: Caro Van Craenenbroeck
  • Adres: Rodebeukendreef 8, 9050 Gentbrugge (afd. 21) sectie A 386 E7

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 187.

  2022_CBS_01200 - OMV_2022007467 K - melding voor het verbouwen van een rijwoning - Land van Waaslaan 69, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: mevrouw Eveline Verbreyt en de heer Jonas Temerman
  • Adres: Land van Waaslaan 69, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 82 E9

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • HD 2.

  2022_CBS_01278 - OMV_2021175625 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine - zonder openbaar onderzoek - E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 februari 2022

  • Aanvrager: Fluvius System Operator cv
  • Adres: E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 454 V

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 188.

  2022_CBS_01201 - Subsidie op basis van het reglement voor een subsidie aan startende ondernemers – (starterscontract) - Aanvraag 18012022 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 189.

  2022_CBS_01202 - Standplaats per abonnement - markt Sint-Michielsplein op zondag - toewijzing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 190.

  2022_CBS_01203 - Indiening projectvoorstel Fundament Proactieve Dienstverlening voor tweede subsidieoproep Gemeente zonder Gemeentehuis van Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd (1) de indiening goed te keuren van het projectvoorstel Fundament Proactieve Dienstverlening voor de tweede subsidieoproep van het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis als ook (2) akkoord te gaan met de ondertekening van de subsidieaanvraag waarvan Stad Gent penhouder is en (3) het mandaat te geven aan de Dienst Strategische Subsidies om dit dossier online in te dienen in het Loket voor Lokale Besturen. 

 • 191.

  2022_CBS_01204 - Subsidiereglement Samen aan Zet - samenstelling jury - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het voorstel tot samenstelling van de jury voor het 'Subsidiereglement Samen aan Zet, subsidiereglement voor initiatieven die ontmoeting, samenleven en emancipatie bevorderen', goedgekeurd in de gemeenteraad van oktober 2021, goed te keuren.

 • 192.

  2022_CBS_01205 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Cultuurplatforms - Projectsubsidie voor het project 'Dansen ... is onze regel wel' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 193.

  2022_CBS_01206 - 15591/B/1 - Aanvraag tot het uitvoeren van bodemsaneringswerken - Gunstig advies

  Goedgekeurd

  Aanvrager:

  Envirosoil nv

  Adres:   

  Langestraat 147/149, 9050 Ledeberg

  Omschrijving van de aanvraag:

  Bodemsaneringsproject deel kern + pluim, Vlabotex VZW, Langestraat 147/149 te 9050 Ledeberg

  Gunstige rubrieken:

  3.6.3.2° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | vlarebo : A | klasse 2

  53.8.3° | andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar | klasse 1

   

  Bijzondere

  voorwaarden:

  Afvalwater

  1. De saneringsinstallatie, inclusief alle leidingen en ondergrondse infrastructuur, moet op een dusdanige wijze uitgerust en gebruikt worden dat ze geen aanleiding kunnen geven tot bodem- en grondwaterverontreiniging.
  2. De lozing van het onttrokken grondwater dient 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent, netexploitatie.gent@farys.be, fax 09/222.91.11.

   

  Stof

  1. Tijdens de graafwerken, althans bij droog weer, kan stofhinder ontstaan. In de mate dat dit stof de omgeving kan storen dient stofvorming beperkt te worden door bijvoorbeeld te besproeien.
  2. Er dienen maatregelen genomen te worden om verspreiding van de verontreinigde grond op de openbare weg te vermijden.
  3. Er dient te allen tijde een folie voorzien te worden indien de grond tijdelijk gestockeerd wordt. De uitgegraven grond moet worden afgedekt indien deze ’s avonds niet afgevoerd wordt.
  4. De verontreinigde grond en materialen moeten afgevoerd worden in transportmiddelen met een lekdichte laadbak en voorzien zijn van een waterdicht dekzeil.

   

  Geur

  1. Alle nodige voorzieningen moeten getroffen worden zodat omwonenden of werknemers in de omgeving geen geurhinder kunnen ervaren.

   

  Verkeershinder

  1. De mobiliteit in de buurt moet verzekerd blijven. Verkeershinder dient te allen tijde voorkomen te worden.

   

  Afval

  1. De verontreinigde grond dient te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingseenheid.

   

  Veiligheid

  1. Voorafgaand aan de werken moet de plaatselijke brandweer (Brandweerzone Centrum) op de hoogte gebracht worden van de geplande werken.

   

  Bezwaren:

  0

   

 • 194.

  2022_CBS_01207 - OMV_2022005086 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie - Franklin Rooseveltlaan 2, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een Orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Franklin Rooseveltlaan 2, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2542 A2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 195.

  2022_CBS_01208 - OMV_2022005002 - melding voor het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter - Graaf van Vlaanderenplein zn op openbaar domein, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een ondergronds tractiestation OVL Gent-Zuid + refter
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn vlgewgem
  • Adres: Graaf van Vlaanderenplein zn op openbaar domein, 9000 Gent

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 196.

  2022_CBS_01209 - 20223 - vraag tot schrapping risicogrond Heerweg-Zuid 112-114 (afd 24 sectie C nr 173L4) te Zwijnaarde (547/E/1)

  Goedgekeurd

  Volgend perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris:
  Gent-Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 173 L4

 • 197.

  2022_CBS_01210 - 20229 - vraag tot schrapping risicogrond Lange Violettestraat 164-166 (afd 4 sectie D nr 2608K) te Gent (7733/E/2)

  Goedgekeurd

  Volgend perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris:
  Gent (afd. 4) sectie D 2608 K

 • 198.

  2022_CBS_01211 - OMV_2022008094 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een vijver - Henri Storystraat 25, 9030 Mariakerke - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een vijver
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Nicolas Pottrain
  • Adres: Henri Storystraat 25, 9030 Mariakerke (afd. 29) sectie A 186 K

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 199.

  2022_CBS_01212 - OMV_2022007837 - melding voor de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen) - Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gentbrugge - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bouw- en renovatiebedrijf, Baumontaj Reno Building Suppliers (met de opslag van gevaarlijke stoffen en stalling van voertuigen)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Baumontaj Reno Building Suppliers
  • Adres: Moriaanstraat 31 en 33, 9050 Gentbrugge (afd. 23) sectie B 349 S7 en (afd. 23) sectie B 349 T7

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 200.

  2022_CBS_01213 - OMV_2021088301 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf - met openbaar onderzoek - John Kennedylaan 40, haven 4410 en JOHN KENNEDYLAAN 52, 9042 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: Jonas de Vriend en RENEWI BELGIUM nv
  • Adres: John Kennedylaan 40, haven 4410 en JOHN KENNEDYLAAN 52, 9042 Gent (afd. 13) sectie E 130 D, (afd. 13) sectie E 130 B, (afd. 13) sectie E 130 E, (afd. 13) sectie E 132 A, (afd. 13) sectie E 133 D, (afd. 13) sectie E 133 C en (afd. 13) sectie E 195 D

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 201.

  2022_CBS_01214 - OMV_2022007183 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van een regenwaterput en septische put - Waterstraat 259, 9041 Oostakker - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van een regenwaterput en septische put
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: mevrouw Annick Van de Slycke
  • Adres: Waterstraat 259, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 1584/2 D2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 202.

  2022_CBS_01215 - OMV_2022007406 - melding voor het exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf - Suzanne Tassierstraat 8, 9052 Zwijnaarde - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een tijdelijke hoogspanningscabine op de werf
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: VANHOUT nv
  • Adres: Suzanne Tassierstraat 8, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie B 627 L, (afd. 24) sectie B 627 M, (afd. 24) sectie B 627 N, (afd. 24) sectie B 631 P, (afd. 24) sectie B 631 M, (afd. 24) sectie B 631 L, (afd. 24) sectie B 631 N, (afd. 24) sectie B 641 B, (afd. 24) sectie B 641 C, (afd. 24) sectie B 644 M, (afd. 24) sectie B 671 A en (afd. 24) sectie B 672 A

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 203.

  2022_CBS_01216 - OMV_2022007010 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder - Veurestraat 50, 9051 Afsnee - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling nodig voor de bouw van een kelder
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Jeff Eeckhout
  • Adres: Veurestraat 50, 9051 Afsnee (afd. 26) sectie B 162 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 204.

  2022_CBS_01217 - Subsidie voor milieuvriendelijke mobiliteit - 1 dossier(s) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 205.

  2022_CBS_01218 - Subsidie voor milieuvriendelijke mobiliteit - 7 dossier(s) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 206.

  2022_CBS_01219 - Subsidieovereenkomst voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 207.

  2022_CBS_01220 - Gecoördineerd advies over de kennisgevingsnota van het Plan-MER 'sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 208.

  2022_CBS_01221 - Nieuw 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Wedstrijdreglement De Gouden Groentesaté' goed te keuren met inwerkingtreding meteen na bekendmaking en eindigend op 9 mei 2022, in het kader van Gent Aan Zee op 8 mei 2022.

  Op zondag 8 mei 2022 pakt de Dienst Milieu en Klimaat van Stad Gent nl. uit met de tweede editie van het gratis klimaatfestival Gent Aan Zee op de Bijlokesite.

 • 209.

  2022_CBS_01222 - Opsporing van leegstaande gebouwen en woningen - aanstellingsbesluit - ambtenaren met onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 210.

  2022_CBS_01223 - Overheidsopdracht van diensten - Selectiebestek voor het aanstellen van een ontwerpteam voor het project 'Opstellen stedenbouwkundige studie, ontwerp en uitvoering van nieuwbouwproject van 250 wooneenheden en aanleg publieke ruimte - Site Bernadettewijk - 2022-004 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 211.

  2022_CBS_01224 - Overheidsopdracht van leveringen - Produceren en plaatsen van informatiedragers op de Westerbegraafplaats - GD 09/2021 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 214.

  2022_CBS_01227 - Afweging evenement: Inname van Sint-Pietersplein en parcours met passage over de B401 in Gent - voor de organisatie van de Stadsloop – 15/05/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van het Sint-Pietersplein en parcours met passage over de B401 in Gent - voor de organisatie van de Stadsloop op 15/05/2022 - met start opbouw op 14/05/2022 -  door Golazo Sports NV, principieel goed te keuren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.

 • 215.

  2022_CBS_01228 - Overheidsopdracht van diensten - Huur van 10 tenten voor de stadskermissen in de Gentse deelgemeenten - 01/2022 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • HD 6.

  2022_CBS_01226 - Afweging evenement: Inname van het Sint-Pietersplein in Gent - voor de organisatie van The sky is the limit by PKarus & Poutrix – 03/05/2022 – principiële beslissing - Weigering

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van het Sint-Pietersplein in Gent voor de organisatie van The sky is the limit by PKarus & Poutrix, een studentenactiviteit in het kader van een lustrumjaar, op 03/05/2022 door PKarus Gent, te weigeren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.

 • 216.

  2022_CBS_01229 - Sluiten van een ruilovereenkomst met Woningent met betrekking tot grond aan de Opgeëistenlaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 217.

  2022_CBS_01230 - Verlenging opstalovereenkomst met betrekking tot stadseigendommen gelegen te Gent, Gasmetersite, in het kader van het project Tondelier - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 218.

  2022_CBS_01231 - Verkoop in het kader van het project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier' fase 1B van het onroerend goed gelegen aan de Gasmeterlaan te 9000 Gent, autostaanplaats P - 1.42 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 219.

  2022_CBS_01232 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart - Wondelgem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 220.

  2022_CBS_01233 - Verkoop van tweedehandsgoederen via een onlineveilinghuis - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 221.

  2022_CBS_01234 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van kantoormeubilair - SLS/2021/047 - ID 5134 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_CBS_01277 - Overheidsopdracht van leveringen - Plaatsing nieuwe klascontainer, Drongensesteenweg 240, Gent - FAG/2021/021/KVDK/EXP/5152 - Bestekwijziging en Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 222.

  2022_CBS_01235 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst studieopdracht speelplaatsen (architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg) - FEG/2021/034/EV/5214 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 223.

  2022_CBS_01236 - Overheidsopdracht van werken - Asbestverwijdering - Intekening op raamovereenkomst OVAM BN170716 - Regulariseren van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 224.

  2022_CBS_01237 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 225.

  2022_CBS_01238 - Dienst Bestuursondersteuning - Arbeidsongeval - Toekenning van een rente - AVO - AI - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 226.

  2022_CBS_01239 - Bibliotheek - Arbeidsongeval - Toekenning van een rente - AVO - ID - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 227.

  2022_CBS_01240 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling SP - EG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 228.

  2022_CBS_01241 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling SP - JL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 229.

  2022_CBS_01242 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling SP - MVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 230.

  2022_CBS_01243 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - SC - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 231.

  2022_CBS_01244 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling SP - KC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 232.

  2022_CBS_01245 - Sportdienst - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - CJ - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 233.

  2022_CBS_01246 - Dienst Kinderopvang - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - BP - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 234.

  2022_CBS_01247 - Dienst FM Onderwijs - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - YS - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 235.

  2022_CBS_01248 - Dienst Burgerzaken - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - LVDD - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 236.

  2022_CBS_01249 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - MVI - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 237.

  2022_CBS_01250 - Dienst Publiekszaken - Telefonie en Media - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - DVDW - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 238.

  2022_CBS_01251 - Onderwijscentrum Gent - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 35577 - NK - EVB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 239.

  2022_CBS_01252 - Dienst Outreachend Werken - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 35617 - STP - WR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 240.

  2022_CBS_01253 - Onderwijscentrum Gent - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 241.

  2022_CBS_01254 - IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 242.

  2022_CBS_01255 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5de) contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35600 - ACO - MBO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 243.

  2022_CBS_01256 - Dienst Kinderopvang - Opleiding via overeenkomst alternerende opleiding - LRA - AL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 244.

  2022_CBS_01257 - Dienst Kinderopvang - Opleiding via overeenkomst alternerende opleiding - WED - IDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 245.

  2022_CBS_01258 - Dienst Kinderopvang - Opleiding via overeenkomst alternerende opleiding - ACO - MDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 246.

  2022_CBS_01259 - Bibliotheek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 30506 - LRA - LYZ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 247.

  2022_CBS_01260 - Cultuurdienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 30520 - MDO - HG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 248.

  2022_CBS_01261 - Dienst Lokaal Sociaal Beleid - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 26241 - STP - SD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 249.

  2022_CBS_01262 - Dienst Feesten en Ambulante Handel - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van autobestuurder-onderhoud (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel autobestuurder-onderhoud (m/v/x) - Personeelsaanvraag 31519 - LRA - EME - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 250.

  2022_CBS_01263 - Dienst Protocol - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - KLI - GVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 251.

  2022_CBS_01264 - Dienst Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van coördinator-expert (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair coördinator-expert (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29642 - TAC - BM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 252.

  2022_CBS_01265 - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van coördinator-expert (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel coördinator-expert (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29622 - TAC - GVW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 253.

  2022_CBS_01266 - Dienst Publiekszaken - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 254.

  2022_CBS_01267 - Dienst HR Partners en Projecten - Verzaking beroepsinlevingsstage als consulent (m/v/x) - ING - BS - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 255.

  2022_CBS_01268 - FIN Belasting Economie+ - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 30201 - TAC - LG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 256.

  2022_CBS_01269 - Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36341 - ING - RV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 257.

  2022_CBS_01270 - Fractie N-VA - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van fractiemedewerker (m/v/x) (graad consulent (m/v/x)) - Aanwerving van een contractueel fractiemedewerker (m/v/x) (graad consulent (m/v/x)) - LVB - TVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 258.

  2022_CBS_01271 - FM Themagebouwen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van polyvalent technisch medewerker elektrotechnicus (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair polyvalent technisch medewerker elektrotechnicus (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36242 - EVE - KVDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 259.

  2022_CBS_01272 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36244- EHE - RV - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 260.

  2022_CBS_01273 - Uitbreiding van de kandidatenlijst voor het jaar 2022 van lesgevers en monitoren voor sportactiviteiten van de Sportdienst - NIP - EM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 4.

  2022_CBS_01280 - Medisch Sociaal Opvangcentrum - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35446 - KVH - LDGL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 261.

  2022_CBS_01274 - Dienst Burgerzaken - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker gemengd (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 262.

  2022_CBS_01275 - Groendienst - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectcoördinator groenpolen) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 263.

  2022_CBS_01276 - Dienst FM Beleidsondersteuning - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - leidinggevend Personeel (team Personeel en Onthaal) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_CBS_01277 - Overheidsopdracht van leveringen - Plaatsing nieuwe klascontainer, Drongensesteenweg 240, Gent - FAG/2021/021/KVDK/EXP/5152 - Bestekwijziging en Gunning - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 2.

  2022_CBS_01278 - OMV_2021175625 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine - zonder openbaar onderzoek - E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg - Vergunning

  Aanvaard

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: plaatsen en het exploiteren van een betonnen hoogspanningscabine
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 februari 2022

  • Aanvrager: Fluvius System Operator cv
  • Adres: E3-plein thv 1-211, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 454 V

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • HD 3.

  2022_CBS_01279 - Protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 4.

  2022_CBS_01280 - Medisch Sociaal Opvangcentrum - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35446 - KVH - LDGL - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 5.

  2022_CBS_01281 - Aanvraag van de Politiezone Gent tot het verkrijgen van een principiële toestemming voor de uitbreiding en de optimalisatie van de camera's voor het zichtbaar gebruik van vaste camera' s in een niet-besloten plaats, nl. de Zuid- en Overpoortbuurt - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 6.

  2022_CBS_01226 - Afweging evenement: Inname van het Sint-Pietersplein in Gent - voor de organisatie van The sky is the limit by PKarus & Poutrix – 03/05/2022 – principiële beslissing - Weigering

  Aanvaard

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van het Sint-Pietersplein in Gent voor de organisatie van The sky is the limit by PKarus & Poutrix, een studentenactiviteit in het kader van een lustrumjaar, op 03/05/2022 door PKarus Gent, te weigeren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.