Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 03/02/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

Mededeling algemeen directeur

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Departement Gezondheid en Zorg

Lokale Dienstencentra
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
Projectbureau Ruimte

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid
Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Organisatieontwikkeling

Politie - Directie Beheer

HRM

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Parkeergebouwen
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Fiets
Straatparkeren

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Projectbureau Ruimte

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Cluster Grond

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst