Terug
Gepubliceerd op 13/01/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 13/01/2022 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

 • 1.

  2022_CBSP_00004 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 6 januari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBSP_00005 - Departement FM - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker (leidinggevende HVAC en sanitair)(m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBSP_00006 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (schrijnwerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBSP_00007 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (budgettering en meerjarenplan) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBSP_00008 - Besluiten van de algemeen directeur in het kader van het dagelijks personeelsbeheer - december 2021 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBSP_00009 - IVA Stedelijk Onderwijs - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (coördinator communicatie) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBSP_00010 - Educatieve diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (inhoudelijk stafmedewerker museaal en collectiebeleid) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBSP_00011 - Diverse diensten – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en aanwerving voor de functie van onderhoudsmedewerker (groenarbeider) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBSP_00012 - Stadsarcheologie en Monumentenzorg – geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (expert monumentenzorg) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBSP_00013 - Kabinet Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie & Groen - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werkgever - Opzeg - AVG - KLI - Goedkeuring

  Goedgekeurd