Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 13/01/2022 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El -Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Beleidsondersteuning

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Publicaties

Besluitenlijst