Terug vast bureau - personeel

Thu 30/06/2022 - 08:30 Collegezaal

Mathias De Clercq

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Bevoegdheid OCMW

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Publicaties

Besluitenlijst