Terug college van burgemeester en schepenen - personeel

Thu 20/01/2022 - 08:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Grond

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst