Terug
Gepubliceerd op 16/06/2022

Besluitenlijst  vast bureau - personeel

do 16/06/2022 - 08:30 Collegezaal

 • 1.

  2022_VBP_00329 - Notulen van de vergadering van het vast bureau - personeel van 9 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VBP_00330 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van polyvalent technisch medewerker (schrijnwerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VBP_00331 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (bouwprojectleider) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VBP_00332 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van administratief medewerker - loket en balie (baliemedewerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VBP_00333 - Diverse diensten - Resultaat van het generiek deel en aanleg van de contractuele talentpool van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent (m/v/x) (afgeschermde selectie) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VBP_00334 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (cel Personeel en Overheidsopdrachten) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VBP_00335 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur (m/v/x) - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VBP_00336 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van maatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VBP_00337 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (renovatiecoach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VBP_00338 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VBP_00339 - Diverse diensten - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (beleidsadviseur SPAC) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_VBP_00340 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 39262 - NIP - DB - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VBP_00341 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 39261 - NIP - SDR - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_VBP_00342 - WZC Het Heiveld - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel gebrevetteerd/gediplomeerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 39281 - NIP - MI - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VBP_00343 - Dienst zelfstandig wonen - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_VBP_00344 - WZC De Vijvers - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel servicemedewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 40489 - BEB - DVH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_VBP_00345 - LDC De Vlaschaard - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een halftijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35377 - DSO - WD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_VBP_00346 - WZC Het Heiveld - Opleiding via overeenkomst alternerende opleiding - NIP - XDV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_VBP_00347 - Dienst zelfstandig wonen - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_VBP_00348 - WZC De Liberteyt - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van zorgkundige (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 42899 - AGE - KAL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_VBP_00349 - WZC De Liberteyt – Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van zorgkundige (m/v/x) ter vervanging van een personeelslid in project 600 – Aanwerving van een voltijds contractueel zorgkundige (m/v/x) – Personeelsaanvraag 42021 - AGE - NAL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_VBP_00350 - WZC De Vijvers - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van gebrevetteerd zorgmedewerker (m/v/x) en de functie van gebrevetteerd verpleegkundige (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel gebrevetteerd verpleegkundige (m/v/x) - Personeelsaanvraag 32564 - BEB - NE - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_VBP_00351 - Dienst Zelfstandig wonen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 44027 - EDC - MJS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_VBP_00352 - WZC Zonnebloem - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent zorg (m/v/x) en de functie van logopedist (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel logopedist (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 44082 - GMA - FL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_VBP_00353 - WB Nieuw Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 43803 - EDG - HM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_VBP_00354 - Dienst Aankoop en Logistiek - overdracht - AVDW - UDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_VBP_00355 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 44029 - EHE - AB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_VBP_00356 - Dienst Aankoop en Logistiek - overdracht - AVDW - LA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_VBP_00357 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van hoofdeskundig medewerker (m/v/x) en de functie van vaktechnisch instructeur (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel vaktechnisch instructeur (m/v/x) - Personeelsaanvraag 37121 - EHE - GJM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_VBP_00358 - Diverse Diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van servicemedewerker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_VBP_00359 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdconsulent - hoofdmaatschappelijk werker (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd