Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 13/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El -Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement Facility Management

Dienst FM Themagebouwen

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Team Beheer en Ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
Circuleren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst