Terug college van burgemeester en schepenen

do 24/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst
Dienst Kinderopvang

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te geven aan principiële deelname aan het Horizon Europe project 'MyUrbanTreeMap'. Het dossier wordt op 11 maart ingediend door een consortium van wetenschappelijke partners en steden. Het project gaat over participatie met bewoners rond en ontsluiting van inventarisatie van stedelijke bomen. Dit sluit nauw aan bij de bestaande bomeninventaris, die via dit project een grote toegevoegde waarde krijgt. Stad Gent wordt, indien het project goedgekeurd wordt, één van de steden die een learning lab leidt, met als onderwerp 'Coordinating the collaboration and co-learning process with citizens during field testing and soft launch'. 

    Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met de toetreding tot dit project. Goedkeuring is voorzien medio september 2022, start van het project begin 2023. Het project zal 4,5 jaar duren. De aanwerving van een medewerker, gefinancierd door het project, is voorzien. 

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

IVA Historische Huizen Gent
Cultuurdienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën

Team Facility en Medewerkers

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Dienst Toerisme

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Data en planning

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Team Cultuur en Welzijn

Departement Gezondheid en Zorg

Medisch Sociaal Opvangcentrum
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen
Staf

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Fiets
Parkeergebouwen
Circuleren 2
Circuleren 1
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst