Terug
Gepubliceerd op 28/01/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

do 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

 • 1.

  2022_CBS_00437 - Afweging evenement: Inname van de Kouter in Gent voor de organisatie van VPPKABOOM – 30/03/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van de Kouter in Gent voor de organisatie van VPPKABOOM op 30/03/2022 door VPPKvzw (Vlaamse Psychologische & Pedagogische Kring), Henri Dunantlaan  2, 9000 Gent, principieel goed te keuren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.

 • 2.

  2022_CBS_00252 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met gebruik van een stuk van de B401 - voor de organisatie van de Ghent 10 miles – 18/09/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van een parcours met een stuk van de B401 in Gent voor de organisatie van de Ghent 10 miles op 18/09/2022 door vzw club 365, principieel goed te keuren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.

 • 3.

  2022_CBS_00438 - Terugvordering van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 (reeks 6) - 1 dossier - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 9.

  2022_CBS_00741 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan - voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon – 27/03/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon op 27/03/2022 door Golazo Sports NV, principieel goed te keuren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.

 • 4.

  2022_CBS_00439 - Overheidsopdracht van diensten - Aanstellen ontwerper voor studie dakrestauratie Oostelijke Katoenloods op de site Filature Nouvelle Orleans - FAG/2021/059/BJ/INV/5254 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_00440 - Overheidsopdracht van werken - Renovatie Dak Vleugel '92 Designmuseum - FAG/2021/055/LG/INV/5246 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • HD 3.

  2022_CBS_00735 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst aanpassen van buitenschrijnwerk (zowel hout als aluminium) alsook vernieuwen van houten schrijnwerk naar historisch model (2 percelen) - Wijziging van het budget - FEG/2020/011/MD/4923 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_00441 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de opstart van kinderdagverblijf Dampoort en optimalisatie van de site Dendermondsesteenweg te Gent (architectuur, stabiliteit, akoestiek, technische uitrustingen, milieu, omgevingsaanleg en EPB) FEG/2021/061-ID 5244 - Oproep tot deelneming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 59.

  2022_CBS_00494 - Mobiliteitsbedrijf - Verkorte selectieprocedure voor de functie van consulent - ondersteunend (sanctionerend ambtenaar) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 60.

  2022_CBS_00495 - Opdracht van de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg aan het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel cvba (Poolstok) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 61.

  2022_CBS_00496 - Dienst FM-Onderwijs - Verkorte selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker - financieel (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 62.

  2022_CBS_00497 - Archief Gent - Verkorte selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker - gemengd (archiefmedewerker) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 63.

  2022_CBS_00498 - Preventie voor Veiligheid - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker (gemengd) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBS_00442 - Dienst Milieu en Klimaat - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - LVR - BW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBS_00443 - Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - ING - EVB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBS_00444 - Dienst HR Partners en Projecten - Aanvraag van een beroepsinlevingsstage - ING - SVK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBS_00445 - Staf Departement Publiekszaken en Burgerzaken - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBS_00446 - Dienst Communicatie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van fotograaf (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel fotograaf (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 31507 - VED - DL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBS_00447 - Dienst Vastgoed - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35324 - EVE - MDT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBS_00448 - Dienst Vastgoed - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent (m/v/x) - Heraanstelling als deeltijds 60% contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 31161 - EVE - LC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBS_00449 - Dienst Vastgoed - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29261 - EVE - MDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_00450 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35569 - SDP - MDC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBS_00451 - Dienst Economie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 30883 - TAC - MDR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_00452 - Dienst Wonen - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35256 - LVR - KK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_CBS_00453 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35042 - BV - EVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBS_00454 - Werk & Activering - Dienst Werk - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent en de functie van adjunct administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5) contractueel adjunct administratief medewerker (m/v/x) in het kader van Lokale Diensteneconomie/Sine - Personeelsaanvraag - LVR - EMHM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBS_00455 - Dienst Burgerzaken - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_00456 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 34463 - EHE - RV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_00457 - Dienst Economie - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - TAC - NB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBS_00458 - Dienst Economie - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - TAC - GA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBS_00459 - Dienst Personeelsbeheer - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - ING - CP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_00460 - Dienst Publiekszaken - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EHE - KK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_00461 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - BVH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBS_00462 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - FVV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_00463 - Dienst Aankoop en Logistiek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - AVW - IM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_00464 - FM Themagebouwen - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - EVE - LC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_00465 - Uitbreiding van de kandidatenlijst voor het jaar 2022 van lesgevers en monitoren voor sportactiviteiten van de Sportdienst - NIP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBS_00466 - Sportdienst - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - NIP - PDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_00467 - Dienst Talent en Ontwikkeling - Oppensioenstelling wegens definitieve lichamelijke ongeschiktheid - SP - FDV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_00468 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - DDB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_00469 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - LDB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_00470 - Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - SDR - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_00471 - Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Vrijwillig ontslag wegens pensioen -SP - GVD - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBS_00472 - Verschillende diensten - Arbeidsongeval - Consolidatiedatum zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBS_00473 - Dienst Publiekszaken - Aanvaarding van een aangegeven voorval als arbeidsongeval - NH - CN - Weigering

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_00474 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds 4/5de contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35384- WED - SVR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_CBS_00475 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - LAK - HS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_00476 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - LAK - HDS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_00477 - Verderzetting van de tewerkstelling van een contractueel departementshoofd (m/v/x) bij het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd na de leeftijd van 65 jaar - LRA - JVDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_CBS_00478 - Dienst Kinderopvang - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - ACO - IBO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 44.

  2022_CBS_00479 - Dienst Kinderopvang - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - ACO - CME - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 45.

  2022_CBS_00480 - Dienst Kinderopvang - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - ACO - CPH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2022_CBS_00481 - Staf Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LRA - ADM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_CBS_00482 - Bibliotheek - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LRA - KVR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_00483 - Dienst Feesten en Ambulante Handel - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LRA - PVM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_CBS_00484 - Dienst Ontmoeten en Verbinden - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - LYM - SR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_CBS_00485 - IVA Historische Huizen Gent - Uitbreiding kandidatenlijst van oproepkrachten - MDO - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_00487 - AGB Kunsten en Design - SMAK (terbeschikkinggestelden) - Indisponibiliteitsstelling wegens ziekte - MDO - SM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_00488 - Dienst Lokaal Sociaal Beleid - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35322 - STP - AVB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_00489 - Dienst Outreachend Werken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een 4/5den contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 25147 - STP - GH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_CBS_00490 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel kinderbegeleider (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35593 - LAK - SV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_00491 - Dienst Ontmoeten en Verbinden - Overdracht van een medewerker van het OCMW Gent naar de Stad Gent - LYM - EH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2022_CBS_00492 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5de) contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35598 - LRA - MDN - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2022_CBS_00493 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (30,4u) contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35596 - WED - NIM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 64.

  2022_CBS_00499 - Dienst Interne Audit - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (interne auditor) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2022_CBS_00500 - Dienst HR Coördinatie en Sodigent - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van coördinator-expert - leidinggevend (teamcoach HR technologie, data en rapportering) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2022_CBS_00501 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2019 - kohierartikel 1915 en belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister voor het aanslagjaar 2020– kohierartikel 1735 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 67.

  2022_CBS_00502 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden in een woongebied voor het aanslagjaar 2019 - kohierartikel 860 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2022_CBS_00503 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden in een woongebied voor het aanslagjaar 2019 en 2020 - kohierartikels 875 en 231 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2022_CBS_00504 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 116 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2022_CBS_00505 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 223 - ongegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2022_CBS_00506 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2019 - kohierartikel 680 - deels gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2022_CBS_00507 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 2368 - deels gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 73.

  2022_CBS_00508 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 - kohierartikel 2170 - Gedeeltelijk gegrond en Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van kohierartikel 107, aanslagjaar 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2022_CBS_00509 - Bevelschrift tot betaling - Politie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2022_CBS_00510 - Politiezone Gent - Virtual reality trainingen inzake professioneel controleren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2022_CBS_00511 - Rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
 • 77.

  2022_CBS_00512 - Overheidsopdracht van diensten - Aanstellen van een data-scientist voor het project 'Voorspellingen Lokale Ondernemingen en Economie over Drukte' (VLOED) - Afname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2022_CBS_00434 - Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen van 13 en 14 januari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2022_CBS_00513 - Optreden in rechte - Ontbinding gebruiksovereenkomst transitwoning Oostakkerdorp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 80.

  2022_CBS_00514 - Optreden in rechte - Ontbinding gebruiksovereenkomst transitwoning Emile Moysonlaan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2022_CBS_00515 - Overheidsopdracht diensten - verkeerskundig advies - MB 07/2018 - 3e herhaling en gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 82.

  2022_CBS_00516 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 30 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 30 op grondgebied Gent op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 83.

  2022_CBS_00517 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ottergemsesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ottergemsesteenweg op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 84.

  2022_CBS_00518 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hofakkerstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Hofakkerstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 85.

  2022_CBS_00519 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Kalandestraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Kalandestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 86.

  2022_CBS_00520 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Mageleinstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Mageleinstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 87.

  2022_CBS_00521 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Lange Kruisstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Lange Kruisstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 88.

  2022_CBS_00522 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gouvernementstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gouvernementstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 89.

  2022_CBS_00523 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Oranjeberg - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Oranjeberg op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 90.

  2022_CBS_00524 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - François Laurentplein - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg François Laurentplein op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 96.

  2022_CBS_00530 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Pietersnieuwstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Pietersnieuwstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 97.

  2022_CBS_00531 - Mobiliteitsstudie woonontwikkelingen Oude Bareel - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 98.

  2022_CBS_00532 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Fuchsiastraat - regularisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Fuchsiastraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.


  • 99.

   2022_CBS_00533 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Pioenstraat - regularisatie - Goedkeuring

   Goedgekeurd

   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Pioenstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.


   • 100.

    2022_CBS_00534 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Frans Van Ryhovelaan - regularisatie - Goedkeuring

    Goedgekeurd

    Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Frans Van Ryhovelaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.


    • 101.

     2022_CBS_00535 - Synthesenota Mobiliteitsplan Wachtebeke - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 102.

     2022_CBS_00536 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waalbrugstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Waalbrugstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 103.

     2022_CBS_00537 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 104.

     2022_CBS_00538 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 105.

     2022_CBS_00539 - Schrapping van de identificatiecode van een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer en machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Kennisneming

     Goedgekeurd
    • 106.

     2022_CBS_00540 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 107.

     2022_CBS_00541 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 108.

     2022_CBS_00542 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 109.

     2022_CBS_00543 - Verlenen van een machtiging om een standplaatstaxi voor individueel bezoldigd personenvervoer te stationeren - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 110.

     2022_CBS_00544 - Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - Stopzetting - Kennisneming

     Goedgekeurd
    • 111.

     2022_CBS_00545 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Coomansheide - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

     Goedgekeurd
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Coomansheide goed te keuren.
    • 112.

     2022_CBS_00546 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Waterstraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

     Goedgekeurd
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Waterstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
    • 113.

     2022_CBS_00547 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Het Kamp - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

     Goedgekeurd
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Het Kamp op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
    • 114.

     2022_CBS_00548 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Edmond Van Hoorebekestraat - nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

     Goedgekeurd
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Edmond Van Hoorebekestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
    • 117.

     2022_CBS_00551 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Désiré Fiévéstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

     Goedgekeurd
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Désiré Fiévéstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
    • 118.

     2022_CBS_00552 - Overheidsopdracht van diensten - Parkeerbegeleiding parkings The Loop - MB 14/2021 - Gunning - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 119.

     2022_CBS_00553 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef Cantréstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jozef Cantréstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 120.

     2022_CBS_00554 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Galgenberg - toplaagvernieuwing - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Galgenberg op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 121.

     2022_CBS_00555 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Holstraat - correctie - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Holstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 122.

     2022_CBS_00556 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Casinoplein - toplaagvernieuwing - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Casinoplein op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 123.

     2022_CBS_00557 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Keizervest - aanpassen parkeerplaats voorbehouden voor schoolbussen - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Keizervest op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 124.

     2022_CBS_00558 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Scaldisstraat - regularisatie en nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Scaldisstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 125.

     2022_CBS_00559 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg - Port Arthurlaan - correctie - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gewestweg Port Arthurlaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 126.

     2022_CBS_00560 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Engelbert van Arenbergstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Engelbert van Arenbergstraat goed te keuren.

    • 127.

     2022_CBS_00561 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Galglaan - nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Galglaan goed te keuren.

    • 128.

     2022_CBS_00562 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jutestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jutestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 129.

     2022_CBS_00563 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Bernadettestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Bernadettestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 130.

     2022_CBS_00564 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Iepenstraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Iepenstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 131.

     2022_CBS_00565 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Alfred Vanderstegenlaan - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Alfred Vanderstegenlaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • 132.

     2022_CBS_00566 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Denijslaan - correcties - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Denijslaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

    • HD 4.

     2022_CBS_00736 - Overheidsopdracht van diensten - Parkeeronderzoek in Gent 2020 - MB09/2020 - Onderzoeksrapportage - Kennisneming

     Goedgekeurd
    • 135.

     2022_CBS_00569 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Terneuzenlaan - regularisatie - Goedkeuring

     Goedgekeurd
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Terneuzenlaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
    • 136.

     2022_CBS_00570 - Subsidie voor de restauratie van een niet als monument beschermd waardevol gebouw gelegen Onze Lieve Vrouwstraat, Oostakker - Weigering

     Goedgekeurd
    • 137.

     2022_CBS_00571 - Subsidie voor de restauratie van een niet als monument beschermd waardevol gebouw gelegen Geldmunt, Gent - Weigering

     Goedgekeurd
    • 138.

     2022_CBS_00572 - Bruikleen van verschillende archeologische objecten uit de collectie van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent aan de Provincie Oost-Vlaanderen - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 139.

     2022_CBS_00573 - Toekenning subsidie voor de restauratie van een niet als monument beschermd waardevol gebouw gelegen Coupure - Gent - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 140.

     2022_CBS_00574 - Subsidie voor de restauratie van een niet als monument beschermd waardevol gebouw gelegen Dendermondsesteenweg Gent - Weigering

     Goedgekeurd
    • 141.

     2022_CBS_00575 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Ferdinand Lousbergskaai [P-262279] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen in Ferdinand Lousbergskaai

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2021 tot 04/02/2023.

    • 142.

     2022_CBS_00576 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) Emiel van Swedenlaan ea [P-260568] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van waterleidingen in Emiel van Swedenlaan, Boswachterstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2021 tot 17/12/2022.

    • 143.

     2022_CBS_00577 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Nieuwland ea [P-259119] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen in Nieuwland, Bomastraat, Kalkbrugpad, Stekenevaardeken, Ham, Kraankindersstraat, Dok Zuid

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 15/12/2022.

    • 144.

     2022_CBS_00578 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Drieselstraat [P-261410] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van electriciteitsleidingen in Drieselstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 18 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 22/01/2023.

    • 145.

     2022_CBS_00579 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Zwijnaardsesteenweg [P-261477] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen in Zwijnaardsesteenweg

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 22/01/2023.

    • 146.

     2022_CBS_00580 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Aloïs Joosstraat ea [P-260358] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting, tijdelijke voetpadkast, tijdeljke distributiecabine in Aloïs Joosstraat, Gebroeders de Smetstraat, Wittekaproenplein, Victor Frisstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 51 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/03/2023.

    • 147.

     2022_CBS_00581 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Dulle Grietlaan ea [P-260691] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Leo Tertzweillaan – Kerkstraat – Vredestraat – Maagd van Gentstraat – Twekapellenstraat – Dulle-Grietlaan – Boudewijn van der Lorestraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 148.

     2022_CBS_00582 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jules van Biesbroekstraat ea [P-260443] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Emiel Claeyslaan – Jules Van Biesbroeckstraat – Leeuw van Vlaanderenstraat – Emiel van Swedenlaan – Boer Janssensstraat - De Guchteneerestraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 28 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 149.

     2022_CBS_00583 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jules De Cocklaan ea [P-260316] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Peter Benoitlaan, Jules de Cocklaan, Cameliastraat, Hundelgemsesteenweg

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 150.

     2022_CBS_00584 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gontrodestraat ea [P-260311] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Gontrodestraat, Jules de Saint Genoisstraat, Tuinwijk ter Heide, Peter Benoitlaan

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 151.

     2022_CBS_00585 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Frederik Burvenichstraat ea [P-260453] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Kliniekstraat – Frederik Burvenichstraat – Jef Vandermeulenstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 152.

     2022_CBS_00586 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jules de Saint-Genoisstraat ea [P-260308] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jules de Saint-Genoisstraat, Brusselsesteenweg, Tuinwijk ter Heide, Alfons Biebuycklaan, Wijkpark De Porre

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 11 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 153.

     2022_CBS_00587 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Klokstraat ea [P-260477] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jules Mac Leodstraat – Klokstraat – Antoon van Dyckstraat – Emanuel Hielstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 154.

     2022_CBS_00588 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentbruggekouter ea [P-260300] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Genrbruggekouter, Jules van Biesbroeckstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 155.

     2022_CBS_00589 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Leo Tertzweillaan ea [P-260350] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Leo Tertzweillaan – Kliniekstraat – Vredestraat – Verbroederingstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 156.

     2022_CBS_00590 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) -Jan van Aelbroecklaan ea [P-260253] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jan van Aelbroeklaan, Brusselsesteenweg, Jules Destreelaan, Petrus Jozef Triesthof

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 157.

     2022_CBS_00591 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Posthoornstraat ea [P-259740] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Posthoornstraat, Neerscheldestraat, Kerkstraat, Arthur Latourstraat, Hogepontstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 158.

     2022_CBS_00592 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Oefenpleinstraat ea [P-259193] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Oefenpleinstraat, Brusselsesteenweg, Jozef Vervaenestraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 17/12/2022 tot 17/12/2023.

    • 159.

     2022_CBS_00593 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Hundelgemsesteenweg ea [P-259583] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Ledebergstraat, Pieter Lachaertstraat, Hundelgemsesteenweg, Jacques Eggermontstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 160.

     2022_CBS_00594 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Walstraat ea [P-259216] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Walstraat, Vlinderstraat, Moriaanstraat, Ploegstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 161.

     2022_CBS_00595 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Tennisstraat ea [P-259182] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Tennisstraat, Brusselsesteenweg, Bruiloftstraat, Sint Eligiusstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 162.

     2022_CBS_00596 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jan Van Aelbroecklaan ea [P-258964] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Houw, Jan van Aelbroecklaan, Arthur van Laethemstraat, Tennisstraat, Voetbalstraat, Bunderhof

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 163.

     2022_CBS_00597 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Achterdries ea [P-258918] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Tuinwijk de Warande, Achterdries, Jules Mac Leodstraat, Robiniahof, Robiniadreef

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 164.

     2022_CBS_00598 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kerkstraat ea [P-259752] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Kerkstraat, Jan Samijnstraat, Frederik Burvenichstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 165.

     2022_CBS_00599 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kliniekstraat ea [P-260219] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Frederik Burvenichstraat, Kliniekstraat, Tweekapellenstraat, Leo Tertzweillaan, Jan Dhondtstraat, Vredestraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 166.

     2022_CBS_00600 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Tweekapellenstraat ea [P-260227] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Tweekapellenstraat – Emanuel Hielstraat - Gentbruggeplein - Klokstraat - Gentbruggekouter - Rodebeukendreef

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 13 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 167.

     2022_CBS_00601 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kerkstraat ea [P-260552] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Nederbrugstraat – Edmond Blockstraat – Kerkstraat – Odilon Vanderlindenstraat – Emanuel Hielstraat – Sint-Simonstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 168.

     2022_CBS_00602 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentbruggekouter ea [P-260521] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Gentbruggekouter – Emiel Claeyslaan – Oudekouter – Bosakker – Klaverpoel

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 49 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 169.

     2022_CBS_00603 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jan Dhondtstraat ea [P-260526] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Kliniekstraat – Jan Dhondtstraat - Vredestraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 170.

     2022_CBS_00604 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Maurice Verdoncklaan ea [P-261905] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Henri Pirennelaan – Maurice Verdoncklaan – Jules Persynstraat – Watertorenstraat – Korte Magerstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 171.

     2022_CBS_00605 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jules Mac Leodstraat ea [P-261480] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jules Mac Leodstraat, Armand Lonquestraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 172.

     2022_CBS_00606 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Emiel Verhaerenlaan ea [P-261936] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen in Emiel Verhaerenlaan – Braemstraat – Raf Verhaeststraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 173.

     2022_CBS_00607 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Bruiloftstraat ea [P-261914] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen in Emiel Verhaerenlaan – Braemkasteelstraat – Bruiloftstraat – Raf Verhaeststraat – Keiberg – Sint-Eligiusstraat – Henri Bouckaertstraat – Braemstraat – Mathilde Pedestraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 21 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 174.

     2022_CBS_00608 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Tuinwijk De Warande ea [P-260690] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Tuinwijk De Warande – Theophiel De Jaegerstraat - Achterdries

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 175.

     2022_CBS_00609 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentbruggeaard ea [P-260685] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Gentbruggeaard – Emanuel Hielstraat – Gentbruggeplein – Sint-Simonstraat - Klokstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 176.

     2022_CBS_00610 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Vincent Evradlaan ea [P-260517] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Vincent Evrardlaan – Edmond Blockstraat – Kerkstraat – Odilon Vanderlindenstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 177.

     2022_CBS_00611 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Emiel Verhaerenlaan ea [P-258928] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Emiel Verhaerenlaan, Braemstraat, Braemkasteelstraat, Weverboslaan,Tijl Uilenspiegelstraat, Houw, Bruiloftstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 178.

     2022_CBS_00612 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Voordries ea [P-261814] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Groeningestraat – Hoogoeverstraat – Boer Janssensstraat – Emiel Van Swedenlaan – Boswachterstraat – Hélène Maréchalhof – Philippe Van de Veldehof – Doornweide – Achterdries - Voordries

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 50 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 179.

     2022_CBS_00613 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentbruggekouter ea [P-261815] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Gentbruggekouter – Jules Van Biesbroeckstraat – Slootwede - Robiniadreef

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 21 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 180.

     2022_CBS_00614 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie - Jan Hoetplein ea [P-261427] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting in Jan Hoetplein, Familie Van Rijselberghedreef, Citadelpark, Paul Bergmansdreef

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 25 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 181.

     2022_CBS_00615 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Meersemhof ea [P-261835] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jules Mac Leodstraat – Jean Delorilaan – Voordries – Meersemhof – Het Kamp

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 30 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 182.

     2022_CBS_00616 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Schooldreef ea [P-262033] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Emiel Verhaerenlaan – Schooldreef – Jules Persynstraat – Maurice Verdoncklaan

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 11 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 183.

     2022_CBS_00617 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Robiniadreef ea [P-261834] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Robiniadreef – Berkendreef – Platanendreef – Meidoorndreef – Achterdries – Klokstraat - Meidoornhof

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 24 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 184.

     2022_CBS_00618 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Robiniahof ea [P-261832] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Robiniahof – Robiniadreef – Achterdries – Platanendreef

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 16 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 185.

     2022_CBS_00619 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Tweekapellenstraat ea [P-261818] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Tweekapellenstraat – Jef Vandermeulenstraat – Emanuel Hielstraat - Racingstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 186.

     2022_CBS_00620 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Houw ea [P-261947] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Houw – Jan van Aelbroeckdreef – Lamme Goedzakstraat – Tijl Uilenspiegelstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 29 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 187.

     2022_CBS_00621 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Peter Benoitlaan ea [P-261943] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Brusselsesteenweg – Peter Benoitlaan – Oscar De Guyterstraat – Rode-Kruisstraat - Jules de Saint-Genoisstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 18 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 188.

     2022_CBS_00622 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Tennisstraat ea [P-261912] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Arthur Van Laethemstraat – Tennisstraat – Brusselsesteenweg - Voetbalstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 01/02/2023.

    • 189.

     2022_CBS_00623 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Sint-Lievenspoortstraat [P-261428] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van teledistributieleidingen in Sint-Lievenspoortstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 22/01/2023.

    • 190.

     2022_CBS_00624 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Nederkouter 73 - [P-255000] - Weigering

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning te weigeren aan Junichi B.V., Oude Weg 117, 9870 Zulte, voor het plaatsen van een terras bij horecazaak Currychiwa, gelegen Nederkouter 73, 9000 Gent.

    • 191.

     2022_CBS_00625 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jan Breydelstraat [P-261236] - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

     • aanleg van electriciteitsleidingen in Jan Breydelstraat

     Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 20/01/2022 tot 21/01/2023.

    • 192.

     2022_CBS_00626 - Indienen van een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het besluit van de deputatie van 2 december 2021 (in omgevingsloket geregistreerd op 13 december 2021) waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de functiewijziging van een binnenkoer naar een publiek toegankelijk terras behorende bij de lunchzaak (OMV_2020164417) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 193.

     2022_CBS_00627 - Rapport 2021 van de beslissingen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen, in het kader van de uitoefening van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport van de beslissingen inzake vergunningen inname openbaar domein voor regenwaterafvoerpijpen voor de periode januari-december 2021.

    • 194.

     2022_CBS_00628 - OMV_2022000582 R - melding voor het aanbouwen van een veranda - Wittepaalstraat 34, 9051 Gent - Aktename

     Goedgekeurd

      

     Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het aanbouwen van een veranda
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Aanvrager: de heer Jan Poelaert
     • Adres: Wittepaalstraat 34, 9051 Gent (afd. 26) sectie A 109 K

      

     Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 195.

     2022_CBS_00629 - OMV_2021127380 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning bestaande uit 17 entiteiten, 66 fietsenstallingen, 9 autostaanplaatsen na het slopen van een woning en garageboxen + het plaatsen en exploiteren van een hoogspanningscabine + een warmtepomp - met openbaar onderzoek - Lieremanstraat 74, 9000 Gent - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

     • Onderwerp: het bouwen van een 4 eengezinswoningen en een meergezinswoning bestaande uit 17 entiteiten, 66 fietsenstallingen, 9 autostaanplaatsen na het slopen van een woning en garageboxen + het plaatsen en exploiteren van een hoogspanningscabine + een warmtepomp
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
     • Procedure: gewone procedure
     • Aantal bezwaren: 5 bezwaren (waarvan 1 gebundeld bezwaar met 28 bezwaren en 1 petitielijst met 7 handtekeningen)
     • Aanvrager: ABC CVBA gevestigd te Reinaartlaan 8 te 2050 Antwerpen en Fluvius System Operator CV met als contactadres Elektriciteitstraat 68 te 2800 Mechelen
     • Adres: Lieremanstraat 74, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 677 B5, (afd. 16) sectie K 677 C5 en (afd. 16) sectie K 677 S4

     Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het nieuwe rooilijnplan en de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021127380 aan Lieremanstraat 74 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

    • 196.

     2022_CBS_00630 - OMV_2021177170 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Engelstraat 58, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het rooien van een boom
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

     • Aanvrager: Paul Nys
     • Adres: Engelstraat 58, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 972 H9

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 197.

     2022_CBS_00631 - OMV_2021169477 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en bekleden van voor-, zij- en achtergevel - zonder openbaar onderzoek - Georges De Baetsplaats 13, 9042 Sint-Kruis-Winkel - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het isoleren en bekleden van voor-, zij- en achtergevel
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 6 februari 2022

     • Aanvrager: Michael Kucin
     • Adres: Georges De Baetsplaats 13, 9042 Sint-Kruis-Winkel (afd. 14) sectie C 433 S

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

      

      

    • 198.

     2022_CBS_00632 - OMV_2021172999 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bepleisteren van de gevels van de woning en het afwerken ervan met een siliconenharspleister - zonder openbaar onderzoek - Boonstede 60, 9031 Drongen - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het bepleisteren van de gevels van de woning en het afwerken ervan met een siliconenharspleister
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 29 januari 2022

     • Aanvrager: mevrouw Ann Degraeve
     • Adres: Boonstede 60, 9031 Drongen (afd. 27) sectie D 1406 L

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

      

      

    • 199.

     2022_CBS_00633 - Verkavelingsvergunning OMV_2021013792- Attest verkoop percelen – Morekstraat 210, Wondelgem

     Goedgekeurd

     Voorwerp van aanvraag: attest verkoop percelen
     Aanvrager: Danny Demoor
     Adres perceel: Morekstraat 210, 9032 Wondelgem
     Kadastrale gegevens: (afd. 30) sectie B nr. 227Y2

    • 200.

     2022_CBS_00634 - Verkavelingsvergunning OMV_2020147312- Attest verkoop percelen – Maaltemeers 8, Zwijnaarde

     Goedgekeurd

     Voorwerp van aanvraag: attest verkoop percelen
      Aanvrager: Evelien Dewaele
      Adres perceel: Maaltemeers 8, 9052 Zwijnaarde
      Kadastrale gegevens: (afd. 24) sectie A nrs. 60X en 61A7

    • 201.

     2022_CBS_00635 - OMV_2021166509 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Karperstraat 152, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 1 februari 2022

     • Aanvrager: de heer Benoit Boutens en ERES-BOUTENS nv
     • Adres: Karperstraat 152, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3607/2

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 202.

     2022_CBS_00636 - OMV_2021172419 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verlichte publiciteitsinrichting - zonder openbaar onderzoek - Kattenberg 9, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het plaatsen van een verlichte publiciteitsinrichting
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

     • Aanvrager: Arteveldehogeschool vzw
     • Adres: Kattenberg 9, 9000 Gent (afd. 5) sectie E 712 N

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

      

      

    • 203.

     2022_CBS_00637 - OMV_2021170715 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in gesloten bebouwing - zonder openbaar onderzoek - Knokkestraat 36, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning in gesloten bebouwing
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 29 januari 2022

     • Aanvrager: CITYNEST bvba
     • Adres: Knokkestraat 36, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 712 B2

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 204.

     2022_CBS_00638 - OMV_2021170368 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Fazantstraat 10, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

     • Aanvrager: CITYNEST bvba
     • Adres: Fazantstraat 10, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 3384 F6

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 205.

     2022_CBS_00639 - OMV_2021169718 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bestikkeren van de ramen en de deur ter hoogte van de voor- en zijgevel + het plaatsen van een lichtbalk boven de deur - zonder openbaar onderzoek - Gandastraat 55, 9000 Gent - Weigering

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het bestikkeren van de ramen en de deur ter hoogte van de voor- en zijgevel + het plaatsen van een lichtbalk boven de deur
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 1 februari 2022

     • Aanvrager: David Van Schoors
     • Adres: Gandastraat 55, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 575 A5

      

     Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

      

      

    • 206.

     2022_CBS_00640 - OMV_2021158363 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning naar een winkel op het gelijkvloers en woonentiteit op de verdiepingen - zonder openbaar onderzoek - Beverhoutplein 2, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning naar een winkel op het gelijkvloers en woonentiteit op de verdiepingen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 6 februari 2022

     • Aanvrager: Alexander Goeminne - Suzan Caenepeel
     • Adres: Beverhoutplein 2, 9000 Gent (afd. 2) sectie B 609 C

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 207.

     2022_CBS_00641 - OMV_2021174349 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het na-isoleren van een eengezinswoning door het aanbrengen van EPS gevelisolatie en een siliconenharspleister - zonder openbaar onderzoek - Noormanstraat 2, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het na-isoleren van een eengezinswoning door het aanbrengen van EPS gevelisolatie en een siliconenharspleister
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 7 februari 2022

     • Aanvrager: Pieterjan De Potter
     • Adres: Noormanstraat 2, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 873 P3

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 208.

     2022_CBS_00642 - OMV_2021163855 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren voor het aanbrengen van een aluminium terrasoverkapping (3 m x 4 m) bij een appartement op de vierde verdieping - zonder openbaar onderzoek - Houtbriel 1A, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het regulariseren voor het aanbrengen van een aluminium terrasoverkapping (3 m x 4 m) bij een appartement op de vierde verdieping
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

     • Aanvrager: Edwig Schatteman - Rita Smekens
     • Adres: Houtbriel 1A, 9000 Gent (afd. 2) sectie B 1042 M

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

      

      

    • 209.

     2022_CBS_00643 - OMV_2021180056 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van twee hoogstambomen - zonder openbaar onderzoek - Petrus Hostestraat 1-3, 9041 Oostakker - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het rooien van twee hoogstambomen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 12 februari 2022

     • Aanvrager: Luc Coene
     • Adres: Petrus Hostestraat 1-3, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 223 A3

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 210.

     2022_CBS_00644 - OMV_2021169415 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Isidoor De Vosstraat 31, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 30 januari 2022

     • Aanvrager: mevrouw Anoek Braem
     • Adres: Isidoor De Vosstraat 31, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 18) sectie B 310 C2

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 211.

     2022_CBS_00645 - Verkavelingsvergunning OMV_2021017319 – attest verkoop percelen – Hélène Maréchalhof, Gentbrugge

     Goedgekeurd

     Voorwerp van aanvraag: goedkeuring van de waarborg voor de aanleg wegenis - attest verkoop percelen
     Aanvrager: Pyloon bvba
      Adres perceel: Hélène Maréchalhof, 9050 Gentbrugge
     Kadastrale gegevens: (afd. 21) sectie A nrs. 174S2, 174V2 en 201A3

    • 212.

     2022_CBS_00646 - OMV_2021166461 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een gedeeltelijke functiewijziging van wonen naar verzorgend bedrijf en het exploiteren van een microbrouwerij met degustatieruimte - zonder openbaar onderzoek - Forelstraat 15-25, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

     • Onderwerp: een gedeeltelijke functiewijziging van wonen naar verzorgend bedrijf en het exploiteren van een microbrouwerij met degustatieruimte
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 23 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Carl-Willem Uytterhaegen en Stroom Brouwers cv
     • Adres: Forelstraat 15-25, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3610 Y6

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 213.

     2022_CBS_00647 - OMV_2021174767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Landjuweelstraat 55, 9050 Ledeberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 1 februari 2022

     • Aanvrager: de heer Stijn Vandegeuchte
     • Adres: Landjuweelstraat 55, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 218 S4

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 214.

     2022_CBS_00648 - OMV_2021168407 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een handelshuis en het bouwen van tandartspraktijkruimtes met appartement - zonder openbaar onderzoek - Maaltebruggestraat 9, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het slopen van een handelshuis en het bouwen van tandartspraktijkruimtes met appartement
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Koen Steenackers en TANDGOED bv
     • Adres: Maaltebruggestraat 9, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 580 N

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 215.

     2022_CBS_00649 - OMV_2021168172 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande woning - zonder openbaar onderzoek - Zandvoordestraat 112, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een vrijstaande woning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 6 februari 2022

     • Aanvrager: de heer Christof Mahieu
     • Adres: Zandvoordestraat 112, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 404 T

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 216.

     2022_CBS_00650 - OMV_2021170280 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een eengezinswoning en rooien van bomen - zonder openbaar onderzoek - Staf Bruggenstraat 11, 9040 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: verbouwen van een eengezinswoning en rooien van bomen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

     • Aanvrager: Silke Verlaet - Marie Verbeke
     • Adres: Staf Bruggenstraat 11, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 315 M4

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 217.

     2022_CBS_00651 - OMV_2021173386 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van een voorgevel en het afwerken met crepi - zonder openbaar onderzoek - Phoenixstraat 166, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het isoleren van een voorgevel en het afwerken met crepi
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

     • Aanvrager: Muhammed Kerman
     • Adres: Phoenixstraat 166, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 104 E

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 218.

     2022_CBS_00652 - OMV_2021142689 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Kriekerijstraat 5, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het renoveren en uitbreiden van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

     • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

     • Aanvrager: Henri Storme - Marie Delplace
     • Adres: Kriekerijstraat 5, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1012 M4

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 219.

     2022_CBS_00653 - OMV_2021175008 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning, het slopen van de achterbouw en het oprichten van een nieuwe achterbouw - zonder openbaar onderzoek - Lededries 26, 9050 Ledeberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning, het slopen van de achterbouw en het oprichten van een nieuwe achterbouw
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Ozgur Sezer
     • Adres: Lededries 26, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 136 V5

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 220.

     2022_CBS_00654 - OMV_2021170543 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handelspand naar eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Jan Delvinlaan 120, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning met handelspand naar eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

     • Aanvrager: CITYNEST bvba
     • Adres: Jan Delvinlaan 120, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 12 B2

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 221.

     2022_CBS_00655 - OMV_2021165487 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van een voor- en achtergevel met siliconenharspleister - zonder openbaar onderzoek - Halvemaanstraat 123, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het isoleren van een voor- en achtergevel met siliconenharspleister
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

     • Aanvrager: Tom Maes
     • Adres: Halvemaanstraat 123, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 18) sectie A 320 T2

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 222.

     2022_CBS_00656 - OMV_2021161801 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Jos Verdegemstraat 113, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 16 februari 2022

     • Aantal bezwaren: 1 bezwaar.

     • Aanvrager: de heer en mevrouw Seppe  Dams - Vanessa De Wilde
     • Adres: Jos Verdegemstraat 113, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1012 E5

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 223.

     2022_CBS_00657 - OMV_2021170641 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met een commerciële functie naar een eengezinswoning en het opsplitsen van een eengezinswoning naar 2 eengezinswoningen - zonder openbaar onderzoek - Martelaarslaan 331 en 333, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning met een commerciële functie naar een eengezinswoning en het opsplitsen van een eengezinswoning naar 2 eengezinswoningen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 24 januari 2022

     • Aanvrager: CITYNEST bvba
     • Adres: Martelaarslaan 331 en 333, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 951 G4 en (afd. 16) sectie K 951 L6

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 224.

     2022_CBS_00658 - OMV_2021171646 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de bestemmingswijziging van handel naar snack - zonder openbaar onderzoek - Bevrijdingslaan 152, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: de bestemmingswijziging van handel naar snack
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

     • Aanvrager: de heer KOKUR
     • Adres: Bevrijdingslaan 152, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 519 A3

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 225.

     2022_CBS_00659 - OMV_2021160647 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Hippoliet Van Peenestraat 5, 9030 Mariakerke - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

     • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

     • Aanvrager: Louis Bruyneel - Margot Daemers
     • Adres: Hippoliet Van Peenestraat 5, 9030 Mariakerke (afd. 10) sectie Z 567/2 A2 en (afd. 29) sectie A 565 T

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 226.

     2022_CBS_00660 - OMV_2021137709 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een werkplaats en magazijn met kantoren en het exploiteren van een verwerkingsbedrijf van minerale producten - met openbaar onderzoek - Singel , 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

     • Onderwerp: het bouwen van een werkplaats en magazijn met kantoren en het exploiteren van een verwerkingsbedrijf van minerale producten
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 1 februari 2022

     • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

     • Aanvrager: GHENT AGGREGATES bvba en de heer JONATHAN KESTELEYN
     • Adres: Singel , 9000 Gent (afd. 12) sectie P 289 X4 en (afd. 12) sectie P 289 Z4

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 227.

     2022_CBS_00661 - OMV_2021176008 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis - zonder openbaar onderzoek - Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het plaatsen van een tuinhuis
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 8 februari 2022

     • Aanvrager: Wout Chielens
     • Adres: Jules Van Biesbroeckstraat 26, 9050 Gent (afd. 21) sectie A 377 K3

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 228.

     2022_CBS_00662 - OMV_2021140383 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinpaviljoen (fotostudio) met bijhorende luifelconstructie - zonder openbaar onderzoek - De Pintelaan 409, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het bouwen van een tuinpaviljoen (fotostudio) met bijhorende luifelconstructie
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 4 februari 2022

     • Aanvrager: BRAMSKI comm.v
     • Adres: De Pintelaan 409, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 663 F3

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 229.

     2022_CBS_00663 - OMV_2021146697 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage na het slopen van de bestaande bebouwing - zonder openbaar onderzoek - Dorpsstraat 24, 9052 Zwijnaarde - Weigering

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage na het slopen van de bestaande bebouwing
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

     • Aanvrager: MERIAUX CONSTRUCT bv en WECONSTRUCT bvba
     • Adres: Dorpsstraat 24, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie B 195 F

      

     Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

      

      

    • 230.

     2022_CBS_00664 - OMV_2021159230 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning met magazijn en 2 handelsruimtes tot woning met magazijn - zonder openbaar onderzoek - Grotesteenweg-Zuid 25 en 27, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een woning met magazijn en 2 handelsruimtes tot woning met magazijn
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Len Vertriest
     • Adres: Grotesteenweg-Zuid 25 en 27, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 247 X2 en (afd. 24) sectie C 251 G

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 231.

     2022_CBS_00665 - OMV_2021154857 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een bestaande woning, het slopen van een bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw en het doorvoeren van interne structurele wijzigingen - zonder openbaar onderzoek - Vaderlandstraat 7, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het renoveren van een bestaande woning, het slopen van een bestaande aanbouw en het plaatsen van een nieuwe aanbouw en het doorvoeren van interne structurele wijzigingen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

     • Aanvrager: MEVANCO nv
     • Adres: Vaderlandstraat 7, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 93 R3

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 232.

     2022_CBS_00666 - OMV_2021146828 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning en het voorzien van een tuinberging die als tuinatelier zal gebruikt worden - met openbaar onderzoek - Hofakkerstraat 31/A-B, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het oprichten van een eengezinswoning en het voorzien van een tuinberging die als tuinatelier zal gebruikt worden
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

     • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

     • Aanvrager: de heer Wim Lambrecht
     • Adres: Hofakkerstraat 31/A-B, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie B 312 A10

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 233.

     2022_CBS_00667 - OMV_2021177551 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de verharding - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen - Weigering

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het regulariseren van de verharding
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 4 februari 2022

     • Aanvrager: de heer Tiesj Benoot
     • Adres: Antoon Catriestraat 206, 9031 Drongen (afd. 27) sectie A 886 K2

      

     Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

      

      

    • 234.

     2022_CBS_00668 - OMV_2021156528 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 eengezinswoningen met tuinberging na het slopen van de bestaande woning en het rooien van 2 bomen - zonder openbaar onderzoek - Soenenspark 20, 9051 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het bouwen van 3 eengezinswoningen met tuinberging na het slopen van de bestaande woning en het rooien van 2 bomen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

     • Aanvrager: Pyloon bvba
     • Adres: Soenenspark 20, 9051 Gent (afd. 25) sectie B 269 P2 en (afd. 25) sectie B 269 Z2

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 235.

     2022_CBS_00669 - OMV_2021167300 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Leeuwerikstraat 39, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 5 februari 2022

     • Aanvrager: Wouter Van der Veken - Steffie De Backer
     • Adres: Leeuwerikstraat 39, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 603 S

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 236.

     2022_CBS_00670 - OMV_2021119305 R - omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 3 loten bestemd voor eengezinswoningen en een lot als gemeenschappelijke toegang en buitenruimte na het slopen van de bestaande bebouwing en rooien van bomen - zonder openbaar onderzoek - Melkerijstraat 72, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

      

     • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 3 loten bestemd voor eengezinswoningen en een lot als gemeenschappelijke toegang en buitenruimte na het slopen van de bestaande bebouwing en rooien van bomen
     • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

     • Procedure: Gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 23 januari 2022

     • Aanvrager : Pyloon bvba

     • Adres : Melkerijstraat 72, 9000 Gent

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden en lasten op. 

      

    • 237.

     2022_CBS_00671 - OMV_2021168432 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pand met 2 kantoorruimtes en een bovenliggende woonentiteit (herindiening aanvraag) - zonder openbaar onderzoek - Kortrijksesteenweg 1027, 9051 Gent - Weigering

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het bouwen van een pand met 2 kantoorruimtes en een bovenliggende woonentiteit (herindiening aanvraag)
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

     • Aanvrager: MARC BLANCQUAERT nv
     • Adres: Kortrijksesteenweg 1027, 9051 Gent (afd. 25) sectie B 356 L4

      

     Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

      

      

    • 238.

     2022_CBS_00672 - OMV_2021191213 R - melding voor het verbouwen van een eengezinswoning - Winkelstraat 31, 9032 Gent - Aktename

     Goedgekeurd

      

     Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Aanvrager: Carlo Backx - Nele Van Haver
     • Adres: Winkelstraat 31, 9032 Gent (afd. 30) sectie B 330 W7

      

     Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

      

      

    • 239.

     2022_CBS_00673 - OMV_2021157538 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de omvorming van een eengezinswoning naar een hospitawoning en de daarbij uitgevoerde beperkte interne verbouwingswerkzaamheden en gevelwijzigingen - met openbaar onderzoek - Rozemarijnstraat 59, 9000 Gent - Weigering

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het regulariseren van de omvorming van een eengezinswoning naar een hospitawoning en de daarbij uitgevoerde beperkte interne verbouwingswerkzaamheden en gevelwijzigingen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 2 februari 2022

     • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

     • Aanvrager: Antoine Brune - Tineke Wulgaert
     • Adres: Rozemarijnstraat 59, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 561 K3

      

     Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

      

      

    • 240.

     2022_CBS_00674 - OMV_2021156819 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Asselsstraat 54, 9031 Drongen - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

     • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

     • Aanvrager: de heer en mevrouw Niels Smulders - Mariëlle de Poorter
     • Adres: Asselsstraat 54, 9031 Drongen (afd. 26) sectie B 35 D8

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

      

      

    • 241.

     2022_CBS_00675 - OMV_2021156989 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Doornbilkstraat 29, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: gewone procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

     • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

     • Aanvrager: Bruno De Meester - Justine Verlinde
     • Adres: Doornbilkstraat 29, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 257 N10

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 242.

     2022_CBS_00676 - OMV_2021173068 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 3 bomen - zonder openbaar onderzoek - Pijkestraat 130, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het rooien van 3 bomen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 29 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Rik Bardyn
     • Adres: Pijkestraat 130, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie C 594 Y

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 244.

     2022_CBS_00678 - OMV_2021155171 K - aanvraag omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging handel naar meergezinswoning +aanpassen gevels - zonder openbaar onderzoek - Phoenixstraat 79, Portugalstraat 1A, 1B en 1C, 9000 Gent - Weigering

     Goedgekeurd

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: bestemmingswijziging handel naar meergezinswoning +aanpassen gevels
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Mohamed M'SADDEK
     • Adres: Phoenixstraat 79, Portugalstraat 1A, 1B en 1C, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 168 Z

      

     Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

      

      

    • 245.

     2022_CBS_00679 - OMV_2021173565 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een voedselautomaat - zonder openbaar onderzoek - Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het plaatsen van een voedselautomaat
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 29 januari 2022

     • Aanvrager: Let's Save Food! vzw
     • Adres: Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge (afd. 22) sectie B 1 F3, (afd. 22) sectie B 1 G3, (afd. 22) sectie B 1 W4, (afd. 22) sectie B 1 N4, (afd. 22) sectie B 1 V4, (afd. 22) sectie B 1 N3, (afd. 22) sectie B 1 M4, (afd. 22) sectie B 1 K4, (afd. 22) sectie B 1 C4, (afd. 22) sectie B 1 A4, (afd. 22) sectie B 1 T3, (afd. 22) sectie B 1 E4, (afd. 22) sectie B 1 H4, (afd. 22) sectie B 1 S4, (afd. 22) sectie B 1 Y3, (afd. 22) sectie B 1 W3, (afd. 22) sectie B 1 P4, (afd. 22) sectie B 1 F4, (afd. 22) sectie B 1 L3, (afd. 22) sectie B 1 H3, (afd. 22) sectie B 1 R3, (afd. 22) sectie B 1 G4, (afd. 22) sectie B 1 V3, (afd. 22) sectie B 1 Z3, (afd. 22) sectie B 1 L4, (afd. 22) sectie B 1 M3, (afd. 22) sectie B 1 R4, (afd. 22) sectie B 1 S3, (afd. 22) sectie B 1 D4, (afd. 22) sectie B 1 X3, (afd. 22) sectie B 1 K3, (afd. 22) sectie B 1 T4, (afd. 22) sectie B 1 P3 en (afd. 22) sectie B 1 B4

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 246.

     2022_CBS_00680 - OMV_2021178064 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Rapenburgstraat 26, 9042 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

     • Aanvrager: Frederiek Vande Velde - Petra Verschuere
     • Adres: Rapenburgstraat 26, 9042 Gent (afd. 14) sectie C 525 R

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 247.

     2022_CBS_00681 - OMV_2021166561 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van de aanpassingen aan een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Koningstraat 10, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het regulariseren van de aanpassingen aan een eengezinswoning
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 29 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Salih Pasha Kus
     • Adres: Koningstraat 10, 9000 Gent (afd. 2) sectie B 1470 A

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • HD 1.

     2022_CBS_00733 - OMV_2021167512 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten en de exploitatie van een grootschalige studentenhuisvesting na het slopen van de bestaande gebouwen - zonder openbaar onderzoek - Kleindokkaai 7, 8 en Koopvaardijlaan 17, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

     • Onderwerp: het oprichten en de exploitatie van een grootschalige studentenhuisvesting na het slopen van de bestaande gebouwen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 26 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Axel Boedts en DOKSITE bvba
     • Adres: Kleindokkaai 7, 8 en Koopvaardijlaan 17, 9000 Gent (afd. 7) sectie G 728/2 K12

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • HD 7.

     2022_CBS_00739 - OMV_2021126409 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een middelhoog gebouw 'KOOPVAARDERS' - zonder openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan, 9000 Gent - Vergunning

     Goedgekeurd

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het oprichten van een middelhoog gebouw 'KOOPVAARDERS'
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 23 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Frederic Vandeputte en SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT nv
     • Adres: Koopvaardijlaan , 9000 Gent (afd. 7) sectie G 922 N

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 248.

     2022_CBS_00682 - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen parkeerretributies - golf januari 2022 - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • HD 6.

     2022_CBS_00738 - Inname van het openbaar domein – Korenmarkt in Gent - voor de organisatie van Earthlings Belgium - vegan outreach op 22/01/2022 - Goedkeuring

     Goedgekeurd
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van de Korenmarkt in Gent toe te staan op 22/01/2022 voor de organisatie van Earthlings Belgium - vegan outreach.
    • 249.

     2022_CBS_00683 - Standplaats per abonnement - markt Vrijdagmarkt op vrijdag - opschorting - Bekrachtiging

     Goedgekeurd
    • 250.

     2022_CBS_00684 - Standplaats per abonnement - prondelmarkt Bij Sint-Jacobs en Beverhoutplein op vrijdag - opschorting - Bekrachtiging

     Goedgekeurd
    • 251.

     2022_CBS_00685 - Standplaats per abonnement - markt Edmond Van Beverenplein op zondag - Intrekking

     Goedgekeurd
    • 252.

     2022_CBS_00686 - Standplaats per abonnement - markt Ledebergplein op zondag - opzeg - Kennisneming

     Goedgekeurd
    • 253.

     2022_CBS_00687 - Standplaats per abonnement - markt Vrijdagmarkt op vrijdag - overdracht - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 254.

     2022_CBS_00688 - Standplaats per abonnement - markt Gentbrugge Schooldreef op maandag - overdracht - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 255.

     2022_CBS_00689 - Standplaats per abonnement - markt Ledebergplein op zondag - opschorting - Bekrachtiging

     Goedgekeurd
    • 256.

     2022_CBS_00690 - Standplaats per abonnement - markt Ledebergplein op zondag - opzeg - Kennisneming

     Goedgekeurd
    • 257.

     2022_CBS_00691 - Overdracht standplaats kermisattractie op de Halfvastenfoor Gent (CVA) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 258.

     2022_CBS_00692 - Standplaats per abonnement - markt Vrijdagmarkt op vrijdag en zaterdag - overdracht - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 259.

     2022_CBS_00693 - Overdracht standplaats kermisattractie op de Halfvastenfoor Gent (RD) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • HD 8.

     2022_CBS_00740 - Toewijzing van een domeinconcessie voor de tijdelijke exploitatie van een verplaatsbare eet- en drankgelegenheid op het plein de kouter te 9000 Gent - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 260.

     2022_CBS_00694 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het subsidiereglement 'Buurt beweegt gezond' voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten - Rapportering 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over de uitoefening van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het toekennen van subsidies in het kader van het subsidiereglement "Buurt beweegt gezond" voor de ondersteuning van sport- en bewegingsactiviteiten, gedurende 2021.

    • 261.

     2022_CBS_00695 - Overheidsopdracht van werken - Omgevingsaanleg Portaal De Campagne, Groenpool Vinderhoutse bossen - GD 25/2021 - Bestek - Vaststelling

     Goedgekeurd
    • 262.

     2022_CBS_00696 - Overeenkomst in het kader van het subsidiereglement Wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 'De Speelkouter', Drongen - werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 263.

     2022_CBS_00697 - Overeenkomst in het kader van het subsidiereglement Wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 'Charmante Rabottorentjes', Elisabethbegijnhof - werkingsjaren 2021-2023 - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 264.

     2022_CBS_00698 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten - Rapportering 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van de uitoefening van de delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake bepaalde artikelen van het Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de buurtsecretariaten, gedurende 2021.

    • 265.

     2022_CBS_00699 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het Reglement voor de aanleg van groenslingers - rapportering 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over de uitoefening van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de ondersteuning in het kader van het reglement voor de aanleg van groenslingers, gedurende 2021.

    • 266.

     2022_CBS_00700 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones - rapportering 1e kwartaal 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het feit dat er gedurende het 1e kwartaal 2021 geen enkele aanvraag voor vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones werd toegestaan.

    • 267.

     2022_CBS_00701 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones - rapportering 2e kwartaal 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over de uitoefening van de delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones, gedurende het 2e kwartaal 2021.

    • 268.

     2022_CBS_00702 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones - rapportering 3e kwartaal 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over de uitoefening van de delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones, gedurende het 3e kwartaal 2021.

    • 269.

     2022_CBS_00703 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones - rapportering 4e kwartaal 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over de uitoefening van de delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake vergunning inname openbaar domein voor kleinschalige initiatieven in openbare groenzones, gedurende het 4e kwartaal 2021.

    • 270.

     2022_CBS_00704 - Toewijzing stadsdagen seizoen 2021-2022 (reeks 8) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 271.

     2022_CBS_00705 - Delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake het toewijzen van Krookdagen- rapportering 2021 - Kennisneming

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport over de uitoefening van de gedelegeerde beslissingsbevoegdheid inzake het toewijzen van Krookdagen gedurende 2021.

    • 273.

     2022_CBS_00707 - Lage-emissiezone - Aanduiding LEZ-toezichthouder - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 274.

     2022_CBS_00708 - Subsidie voor milieuvriendelijke mobiliteit - 5 dossier(s) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 275.

     2022_CBS_00709 - Subsidie voor milieuvriendelijke mobiliteit - 2 dossier(s) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 276.

     2022_CBS_00710 - Overheidsopdracht van diensten - Energiecoaching 3 1 - Begeleiding van bedrijven op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie - Verlenging van de vrijstelling eigen bijdrage van ondernemingen - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 277.

     2022_CBS_00711 - Vrijstelling van belasting op leegstaande woningen en gebouwen - dossier VOL11935 - Weigering

     Goedgekeurd
    • 278.

     2022_CBS_00712 - Vrijstelling van belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen - dossier VOL11935 - Weigering

     Goedgekeurd
    • 279.

     2022_CBS_00713 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL11653 - Weigering

     Goedgekeurd
    • 280.

     2022_CBS_00714 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL09086 - Weigering

     Goedgekeurd
    • 281.

     2022_CBS_00715 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL13832 - Weigering

     Goedgekeurd
    • 282.

     2022_CBS_00716 - Vrijstelling van belasting op leegstaande woningen en gebouwen - dossier VOL15402 - Weigering

     Goedgekeurd
    • 283.

     2022_CBS_00717 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL14876 - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 284.

     2022_CBS_00718 - Erkenning van de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming - Dierenasiel Gent - als Gentse dierenvereniging - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd erkenning te verlenen aan de vzw Koninklijke Vereniging voor Dierenbescherming - Dierenasiel Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Noorderlaan 9, als Gentse dierenvereniging. 

    • HD 2.

     2022_CBS_00734 - Vraag van Volkshaard tot uittreding als aandeelhouder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het standpunt van de Stad Gent aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so over de uittreding als aandeelhouder uit de algemene vergadering van Volkshaard cvba-so.

     Het college vindt de vraag van Volkshaard voorbarig en wenst daarom niet in te gaan op de vraag van Volkshaard.

    • HD 5.

     2022_CBS_00737 - Vraag van Habitare+ tot uittreding als aandeelhouder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het standpunt van de Stad Gent aan de sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+ over de uittreding als aandeelhouder uit de algemene vergadering van Habitare+.

     Het college  vindt de vraag van Habitare+ voorbarig en wenst daarom niet in te gaan op de vraag van Habitare+.

    • 285.

     2022_CBS_00719 - 2021201 - vraag tot schrapping risicogrond Groenvinkstraat 8 (afd 17 sectie B nr 1659V) te 9041 Oostakker (200401268)

     Goedgekeurd

     Volgend perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris:
     Oostakker (afd. 17) sectie B 1659 V

    • 286.

     2022_CBS_00720 - OMV_2022001774 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk - Hoevestraat 3-5, 9032 Wondelgem - Aktename

     Goedgekeurd

      

     Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

     • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor rioleringswerk
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Aanvrager: OPENBARE WERKEN TAVERNIER bvba
     • Adres: Hoevestraat 3, 3-5 en 5, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 91 M, (afd. 30) sectie C 91 P, (afd. 30) sectie C 94 E2, (afd. 30) sectie C 94 W, (afd. 30) sectie C 94 N2, (afd. 30) sectie C 94 P2 en (afd. 30) sectie C 94 R2

      

     Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • 287.

     2022_CBS_00721 - Overheidsopdracht van diensten - Ontwerpen en realiseren van het kunstwerk ‘Onument’ - GD 01/2022 - Bestek - vaststelling en gunning - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 288.

     2022_CBS_00722 - Aanwijzing van referentieambtenaren inzake identiteitsfraude - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 289.

     2022_CBS_00723 - Overheidsopdracht van Diensten - Aanstellen van een fotograaf voor het nemen, produceren, inlijsten en afleveren van foto’s van jubilarissen, 100-, 105- en 110-jarigen - BS/2021-05 - Gunning - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 290.

     2022_CBS_00724 - Aanvaarding van de schenking van 12 iPads voor de Freinetschool De Harp - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 291.

     2022_CBS_00725 - Erkenning van konventen, studentenverenigingen en -raden voor het academiejaar 2021-2022 - Goedkeuring

     Goedgekeurd

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan 174 konventen, studentenverenigingen en -raden erkenning te verlenen voor het academiejaar 2021 - 2022, op basis van de bepalingen van het reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en -raden.

    • 292.

     2022_CBS_00726 - Vakantieaanbod van de Jeugddienst tijdens de schoolvakanties 2022 en de toekenning van tijdelijke kasvoorschotten - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 293.

     2022_CBS_00727 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van toezichter bij het deeltijds kunstonderwijs Stad Gent (HDG-RV-NG) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 294.

     2022_CBS_00728 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van leraar bij het secundair onderwijs Stad Gent (HDG-YEG-TABD-NS) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 295.

     2022_CBS_00729 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van leraar bij het secundair onderwijs Stad Gent (HDG-GT-TABD-NS) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 296.

     2022_CBS_00730 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van leraar bij het secundair onderwijs Stad Gent (HDG-SH-TABD-NS) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 297.

     2022_CBS_00731 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van leraar bij het secundair onderwijs Stad Gent (HDG-BDS-TABD-NS) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • 298.

     2022_CBS_00732 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van leraar bij het secundair onderwijs Stad Gent (HDG-PB-TABD-NS) - Goedkeuring

     Goedgekeurd
    • HD 1.

     2022_CBS_00733 - OMV_2021167512 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten en de exploitatie van een grootschalige studentenhuisvesting na het slopen van de bestaande gebouwen - zonder openbaar onderzoek - Kleindokkaai 7, 8 en Koopvaardijlaan 17, 9000 Gent - Vergunning

     Aanvaard

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

     • Onderwerp: het oprichten en de exploitatie van een grootschalige studentenhuisvesting na het slopen van de bestaande gebouwen
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 26 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Axel Boedts en DOKSITE bvba
     • Adres: Kleindokkaai 7, 8 en Koopvaardijlaan 17, 9000 Gent (afd. 7) sectie G 728/2 K12

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • HD 5.

     2022_CBS_00737 - Vraag van Habitare+ tot uittreding als aandeelhouder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

     Aanvaard

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het standpunt van de Stad Gent aan de sociale huisvestingsmaatschappij Habitare+ over de uittreding als aandeelhouder uit de algemene vergadering van Habitare+.

     Het college  vindt de vraag van Habitare+ voorbarig en wenst daarom niet in te gaan op de vraag van Habitare+.

    • HD 2.

     2022_CBS_00734 - Vraag van Volkshaard tot uittreding als aandeelhouder – Standpunt Stad Gent - Goedkeuring

     Aanvaard

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het standpunt van de Stad Gent aan de sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba-so over de uittreding als aandeelhouder uit de algemene vergadering van Volkshaard cvba-so.

     Het college vindt de vraag van Volkshaard voorbarig en wenst daarom niet in te gaan op de vraag van Volkshaard.

    • HD 3.

     2022_CBS_00735 - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst aanpassen van buitenschrijnwerk (zowel hout als aluminium) alsook vernieuwen van houten schrijnwerk naar historisch model (2 percelen) - Wijziging van het budget - FEG/2020/011/MD/4923 - Goedkeuring

     Aanvaard
    • HD 4.

     2022_CBS_00736 - Overheidsopdracht van diensten - Parkeeronderzoek in Gent 2020 - MB09/2020 - Onderzoeksrapportage - Kennisneming

     Aanvaard
    • HD 6.

     2022_CBS_00738 - Inname van het openbaar domein – Korenmarkt in Gent - voor de organisatie van Earthlings Belgium - vegan outreach op 22/01/2022 - Goedkeuring

     Aanvaard
     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van de Korenmarkt in Gent toe te staan op 22/01/2022 voor de organisatie van Earthlings Belgium - vegan outreach.
    • HD 7.

     2022_CBS_00739 - OMV_2021126409 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een middelhoog gebouw 'KOOPVAARDERS' - zonder openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan, 9000 Gent - Vergunning

     Aanvaard

      

     Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

     • Onderwerp: het oprichten van een middelhoog gebouw 'KOOPVAARDERS'
     • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

     • Procedure: vereenvoudigde procedure

     • Uiterste beslissingsdatum: 23 januari 2022

     • Aanvrager: de heer Frederic Vandeputte en SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT nv
     • Adres: Koopvaardijlaan , 9000 Gent (afd. 7) sectie G 922 N

      

     Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

      

      

    • HD 8.

     2022_CBS_00740 - Toewijzing van een domeinconcessie voor de tijdelijke exploitatie van een verplaatsbare eet- en drankgelegenheid op het plein de kouter te 9000 Gent - Goedkeuring

     Aanvaard
    • HD 9.

     2022_CBS_00741 - Afweging evenement: Inname van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan - voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon – 27/03/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

     Aanvaard

     Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van een parcours in Gent met start en aankomst aan de Zuiderlaan voor de organisatie van de Sofico Gent Marathon op 27/03/2022 door Golazo Sports NV, principieel goed te keuren.

     Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.