Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 20/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

HRM

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Data en Informatie

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 1
Circuleren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Parkeerterreinen en Private Partners
Straatparkeren
Fiets

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Groendienst
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst