Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 21/04/2022 - 08:31 Collegezaal

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Milieu en Klimaat

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 2
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Circuleren 1
Fiets

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst
Staf

AGB Erfgoed

Zakelijke Werking

AGB Kunsten en Design

Zakelijke Werking

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen

Departement Gezondheid en Zorg

Medisch Sociaal Opvangcentrum

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst